Думата „ненасилие“ е най-близкият буквален превод, който Ганди намира на санскритската дума „ахимса“. На санскрит понякога се използва отрицание, за да покаже, че това понятие (или концепт) е твърде голямо и велико, за да бъде директно назовано – умът може да го разбере само чрез неговото отрицание (чрез това, което не е). “Ахимса е безусловна любов”, пише Екнат Исваран в предговора си към „Ганди Човекът”. „ Ахимса е пълната липса (отсъствие) на насилие (всякакво – физическо, психическо, емоционално) с действие, думи и мисъл – към себе си, другите, света. Макар да звучи пасивно и отрицателно, ненасилието е активна позитивна сила – то е съзнателно избран начин на живот – път, подход, отношение и съзнание към себе си, другите и света. Каквито и да са обстоятелствата, без значение какво се случва, ние се ангажираме да използваме ненасилие, да бъдем ненасилствени, да се грижим за благоденствието на всички.

Ненасилствената комуникация, емпатията и самоемпатията, приемането на себе си, другите и света каквито са и какъвто е, съвместното взимане на решения, които включват нуждите на всички – са част от практиките, стоящи зад съзнанието за ненасилствен начин на живот. Това виртуално място е посветено на този начин на живот и предизвикателството да му се посветим във време, в което насилието (във всичките му форми – физическо, психическо, емоционално) е голяма част от живота и културата на света днес – във фундамента, от който тръгва всичко, който се формира в детството ни и формира след това отношението ни към всичко останало – отношението ни към самите себе си (силна самовзискателност, самоосъждане, срамуване, неприемане каквито сме, напъни да бъдем нещо конкретно, насилие към себе си), отношението ни към другите (обвинения, критики, осъждане, изисквания, очаквания, принуда, насилие), създадените и поддържани общество и социални ни структури (йерархични, авторитарни, принудителни, насилствени) до отношението ни към природата и света (свръхконсуматорство, замърсяване). Течението за ненасилствен начин на живот започва от Ганди и е продължено в съвременния свят от Маршал Розенберг, последователи на ненасилствената комуникация и други хора, посветили се на предизвикателството да живееш без насилие. То събира около себе си все повече привърженици и представлява непрекъснато нарастваща група от хора, чиято цел е фундаментална промяна на личния живот, а оттам – и на позитивно влияние върху другите и света чрез отсъствие на всякакво насилие в живота.

Последни публикации

Крехки основи – нуждите на децата

15 април, 2023|1 коментар

Въпросът за развитийните потребности на децата (потребностите, нужни за здравословното развитие) не е нито [...]

Поставяне на граници

19 март, 2023|0 коментара

Поставянето на граници е както важна част от всеки едни взаимоотношения, така и ключов [...]

Трите основни нужди на родителя

7 февруари, 2023|0 коментара

- защита, безопасност - принос - спокойствие - да сме в мир със себе [...]