1.Да обичам безусловно, без значение какво се случва: Дори когато нуждите ми са сериозно незадоволени, се стремя да държа сърцето си отворено. Ако установя, че съм обзет от осъждане, гняв или други силни реакции, се стремя да търся подкрепа, за да се уча от осъждането, да трансформирам своите обвинение и да срещам другите с любов.

2. Предположение за невинност: Дори когато действията или думите на другите нямат смисъл за мен, плашат ме или имат вредно въздействие върху мен, аз се стремя да предполагам, че зад тях има човешко намерение, основано на нуждите. Ако установя, че приписвам скрити мотиви, приписвам етикети или анализирам действията на другите (и дори ако избера да използвам сила за защита), се стремя да търся подкрепа, за да се центрирам в убеждението, че независимо от това колко далече от допринасящо за живота изглежда нечие действие, в крайна сметка то е опит да задоволят нужди, не по-различни от моите.

3. Емпатично присъствие: Дори когато другите изпитват болка, не са свързани със себе си, изразяват напрежение или осъждане, аз се стремя да поддържам спокойно присъствие с тяхното преживяване. Ако установя, че се опитвам да поправя случващото се, да предлагам непоискани съвети, да слушам или говоря без истинска искрена сърдечна връзка или да насочвам вниманието си другаде, се стремя да потърся подкрепа, за да си върна вярата в трансформиращата сила на това просто да бъда с другото човешко същество

4. Щедрост: Дори когато се страхувам или не разполагам с ресурси, се стремя (целя) да продължа да предлагам каквото съм и каквото имам на другите и да отговарям на молби за споделяне на ресурси въз основа на нуждите. Ако установя, че се свивам от страх или не желая да давам, се стремя да потърся подкрепа, за да се освободя от всякакви мисли за недостиг и да прегърна възможностите за участие в потока от ресурси към мястото, където са най-необходими. 

5. Възприемчивост: Дори когато не съм свързан с нуждите си, се стремя да бъда на разположение, за да получавам безусловно това, което другите и животът ми предлагат. Ако установя, че вярвам, че не струвам или не заслужавам да имам даваните ми ресурси, или се съпротивлявам на получаването им, се стремя да търся подкрепа, за да се отворя към потока от ресурси, отговарящ на моите нужди, без да очаквам от себе си да върна нещо в замяна. 

6. Проницателност и смелост: Дори когато съм наясно с потенциалната цена на моите действия, се стремя да правя своите избори не основани на страх, а въз основа на възможно най-силното съответствие с целта ми и ценностите ми в рамките на ясна оценка на наличните данни, ресурси и информация за къси и дълги срочни ефекти. Ако открия, че се крия, защитавам се, оправдавам бездействие или се оправдавам с навици, се стремя да търся подкрепа, за да възстановя способността си да живея в интегритет, да продължавам да се движа към визията си за света и да приема пълния набор от резултати, които се появяват от действията ми.

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •