1.Автентичност и уязвимост: Дори когато се чувствам уплашен и несигурен в себе си, се стремя да споделя истината, която живее в мен с другите, като същевременно поддържам грижа и състрадание към всички. Ако установя, че се крия или защитавам, имам за цел да търся подкрепа, за да прегърна възможността да разширя чувството си за себе си и да се ангажирам, дори ако все още изпитвам срам или страх.

2. Наличност за обратна връзка: Дори когато искам да бъда приет и видян за намеренията си, се стремя да бъда на разположение, за да получавам обратна връзка от другите относно въздействието на моите действия и избори, за да уча и да се развивам. Ако установя, че се отбранявам или се подхлъзвам в самооценки, се стремя да търся подкрепа, за да намеря красотата и дарбата в това, което се споделя с мен.

3. Предлагане на обратна връзка: Дори когато се страхувам от потенциален конфликт, се стремя да създам възможности да предложа честна, целенасочена и грижовна обратна връзка на другите като информация за обмисляне на въздействието на техните действия върху мен, другите и живота. Ако установя, че задържам информация, която може да е от полза за връзка или споделена цел, се стремя да потърся подкрепа, за да се заземя в силата на съзнателната обратна връзка за увеличаване на капацитета и свързването.

4. Отвореност към диалог: Дори когато съм много привързан към конкретен резултат, се стремя да остана отворен за промяна чрез диалог. Ако установя, че защитавам позиция или оспорвам някой друг за неговата позиция, имам за цел да търся подкрепа, за да освободя привързаността, да се свържа с моите нужди и нуждите на другите и да се насоча към взаимноизгодни стратегии, които да се появят чрез свързването ни с потребностите.

5. Ангажиране с конфликт: Дори когато имам вътрешни или външни пречки за свързване с някого, се стремя да се движа към решаване на проблемите между нас с помощта на другите, когато е необходимо, и по начин, който се грижи за физическото и емоционалното благополучие на всеки. Ако установя, че се оттеглям от този ангажимент, имам за цел да потърся подкрепа, за да възстановя желанието си да търся изцеление, помирение или учене чрез изправяне срещу конфликт, използвайки пълния набор от налични стратегии, включително и това да скърбя за текущите ограничения на всяка връзка и отношения.

 6. Използване на сила с грижа: Дори когато пътищата за диалог са затворени и аз започвам да вярвам, че единствената възможност за предотвратяване на непосредствена вреда или щета е използването на сила, аз се стремя да остана непоколебим в избора си да използвам възможно най-малко сила с най-много количество възможна любов и да скърбя за невъзможността за напълно ненасилствен отговор в рамките на една насилствена култура. Ако установя, че искам да нараня или навредя на някого или да затворя сърцето си, докато използвам сила, се стремя да потърся подкрепа, за да върна намерението си към поддържане на любовта и грижата за човечеството и достойнството на всеки и да използвам сила само с цел защита на живота и намиране на решения, които работят за всички.

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •