Нуждите (потребностите) са движещата сила в живота ни.

Онова, което ни мотивира да правим или не правим неща.

Онова, което често е причината за нашите чувства (другата причина може да са нашите мисли).

Те – нуждите ни – са базови и еднакви за всички човешки същества.

 

 

СПИСЪК С ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ НУЖДИ, ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ НАС:

Автономност (лична свобода)

Свобода да избираме своите собствени мечти, цели и ценности

Свобода да избираме начина за осъществяване на нашите мечти, цели и ценности

Цялостност

Автентичност

Значимост

Смисъл

Творчество

Физически потребности

Вода

Въздух

Движение

Докосване

Защита от животозастрашаващи ситуации или форми на живот

Подслон

Почивка

Храна

Сексуално изразяване

Взаимосвързаност

Близост

Доверие

Уважение

Зачитане

Емоционална ситурност

Приемане

Емпатия

Признание

Любов

Общност

Одобрение

Признателност

Разбиране

Спокойствие

Топлина

Честност

Яснота

Принос към обогатяване на живота

Духовно свързване

Вдъхновение

Красота

Мир

Хармония

Порядък

Игра

Забавление

Смях

Радост

 

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •