Безопасната класна стая е тази, в която има безопасност.

Безопасност има там, където няма насилие.

Там, където има насилие – няма безопасност.

Там, където няма насилие – има усещане за безопасност.

Безопасността е базова човешка нужда и базова предпоставка за случване на всякакви процеси, в това число и учене, запомняне. Усещането за безопасност и сигурност са ключови, за да може да се осъществи каквото и да било учене.

Без значение в какво училище преподаваме, кой клас, какъв предмет, какви методи използваме – осигуряването на безопасност в средата е онази предпоставка, която би имала трансформиращо значение за това ще се случва ли (и как) учене.

Какво разрушава усещането за безопасност и сигурност?

Как децата могат да учат с любов и желание? 

На тези и други въпроси дава книгата на Виктория Хъдсън и Сура Харт – “Състрадателната класна стая”. Тя разглежда концепцията за класна стая, основана на принципите на ненасилието и ненасилствената комуникация и на един партньорски модел на взаимодействие и общуване между учители и ученици.

Това е концепция за класна стая, основана на взаимоотношенията.
На какво е основана класната стая днес? На учебния материал и програма, които трябва да бъдат преподадени. Като алтернатива на това, “състрадателната класна стая” се фокусира върху взаимоотношенията, показвайки, че, когато отделим време, за да се погрижим за тях и дадем приоритет на уважението, зачитането и съобразяването, ученето може да процъфтява.

Това не е просто теоретичен модел. Това е модел, който се практикува вече от години в много училища по света и действително показва своите резултати, ценност и стойност. В поредица от публикации тук ще споделя откъси от книгата “Състадателната класна стая”, чрез която всеки учител може цялостно да трансформира своята класна стая и учебния процес, който води.

Ето и обръщението, което Виктория Хъдсън и Сура Харт правят в предговора към книгата:

Скъпи учители,

Искате ли да разберете защо вашите ученици се бунтуват и съпротивляват дори и при усилията ви за най-доброто преподаване, защо се обиждат и нараняват един друг и защо не искат да се занимават със своята училищна дейност?

 „Състрадателната класна стая: Учене и преподаване, основани на взаимоотношенията“ разкрива истината зад тези поведения и дава инструменти и умения, с които да се развият ученето и състраданието в класната стая.”

Важно е да определим дали нашата класна стая е безопасно място, да се научим как да мотивираме учениците без наказания или награди, да разпознаваме пренебрежението, неподчинението, незачитането, предизвикването, тормоза и неуспехите като сипмтоми на по-дълбока причина, да практикуваме начин за общуване, който елиминира страха и насърчава доверието, да отключим естественото желание на учениците си да учат.

 

В раздел Ненасилствено учене ще публикувам откъси от тази и други книги или личен опит, свързан с осигураването на спокойна и безопасна среща за учене.

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •