Безопасната класна стая

Като учител в демократично училище и страстен привърженик на демократичното образование, повечето хора смятат, че за мене най-важното нещо в образованието е свободата. Да, свободата за мене е изключително ключов елемент за смисленото и дълбоко учене и заедно с това има едно друго нещо, което е някак базово за всеки вид образование. Като принцип, който стои над всичко останало – връзката и отношението учител-ученик. И на какво се основават те. За да има учене въобще, тази връзка и отношения е нужно да стъпват на конкретни основи – уважение, приемане, зачитане, доверие и безопасност (усещане за безопасност). Без тези неща, и най-иновативните методи за учене, и най-уникалните методики за образование се провалят. Давала съм си сметка, че една от причините да харесвам именно демократичното образование е, че то залага една част от тези основи във взаимоотношенията и връзката между възрастен-дете – уважението на личността на детето, приемането й такава, каквато е, зачитането й. Всичко останало – изграждане на доверие и усещане за сигурност, защитеност, безопасност – е лична работа на учителя. Затова тук ще споделям материали по тази тема –

Някои я наричат „състрадателната класна стая“, но аз я наричам „безопасната класна стая“ – тази, в която децата се чувстват в безопасност. Физическа и емоционална. Ето от там започва ученето. Без това, то не е възможно, защото мозъкът им е в друг режим – на стрес, на страх, на гняв, на тъга.

Създаване на среда на сигурност и доверие

От какво се нуждаят и какво искат учителите и учениците? Учениците, с които често си говорим, ни казват, че учителите не ги слушат и че всичко, което учителите искат е учениците да бъдат тихи и да върнат домашната си работа навреме. Накратко, това, което учениците казват, че искат най-много е [...]

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •