Някои умения, базирани на ненасилствена комуникация и настройка, които да подкрепят свързването точно в разгара на конфликта

 1. Умения за практикуване на Нулевата стъпка: Да насочим своето внимание към това, което се случва в настоящия момент…с намерението да се свържем в посока на състрадателно даване и получаване
 • Присъствие и осъзнаване на случващото се
 • Отвореност за изхода от ситуацията
 • Намерение – за свързване

 

 1. Умения за канене/отправяне на покана: Отваряне на диалог с топлина за увеличаване на шансовете за свързване
 • Обърнете внимание/забележете (и попитайте): Условията подкрепят ли свързване в момента?
 • Поддържайте фокус върху настоящия момент и намерение за свързване
 • Споделете кратко и с уязвимост своите чувства и нужди
 • Използвайте наблюдения, вместо оценки за това какво е наред и какво не е наред, кое е добро и кое е лошо
 • Завършете с молба, която поканва повече свързване

 

 1. Благодарност – умения за фокусиране върху това, което се случва добре в отношенията. Този фокус подкрепя безопасността, устойчивостта, доверието и разширената перспектива за другия човек. Една стратегия, която помага е да помислим: За какво сме благодарни в тази връзка и тези отношения в момента?

 

 1. Самоемпатия: Да забележим и да излезем от своята собствена реактивност. Например:
 • Да забележим напрежение или съпротива в себе си
 • Да си дадем позволение да чувстваме точно това, което чувстваме
 • Да разширим това позволение на човечността и чувствата – да бъде валидно и за другите

 

 1. Уязвима честност : Да изразим своето собствено настоящо преживяване
 • Да бъдем свързани със своите наблюдения, чувства и нужди
 • Да споделим с такава дълбочина и уязвимост, на каквито сме склонни в настоящия момент

 

 1. Емпатия: Пространство, Присъствие и Фокус върху това, което се случва в другия човек
 • Насочете своето внимание към наблюденията, чувствата, нуждите, молбите и желанията на другия човек, вместо върху неговите обвинения.
 • Ако усещате, че това би подкрепило свързването, кратко отбележете/назовете/ валидирайте тяхното настоящо преживяване. Например: „Значи за теб….“

 

 1. Молба за потвърждение: Да установим дали сме се изразяли ясно и дали сме били разбрани. Например: „Дали се изразих ясно? Би ли ми казал какво ме чу да казвам, че е важно за мен?“

 

 1. Молба за обратна връзка: Покана към другия да сподели какво е важно за него. Например: „Как се чувстваш в момента?“

 

 1. Молба за действие: Да предложим следваща стъпка, с която да адресираме идентифицираните потребности
 • формулирана по позитивен начин – това, което искаме, а не това, което не искаме
 • основана на нуждите (нуждите на всички имат значение)
 • отворена за отговор (предложение, за разлика от изискване)
 • Конкретна и специфична (яснота за действието, което е нужно да се предприеме вместо мъгливо, абстрактно желание)
 • Разположена в настоящето и достъпна тук и сега

Автори: (C) 2017 peaceworks, Jim and Jori Manske, Certified NVC Trainers, Mediators and Facilitators

Превод: Маги

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •