“Когато ученик хвърли нещо, удари друго дете или крещи на учителя, започвам с фразата:

“Обзалагам се, че е много неприятно да изгубиш контрол.”

Те винаги казват, че чувството е ужасно.
Тогава питам “Можем ли да работим заедно по това как да предовратим такива случки отново?”
В 100% от случаите отговорът им е “Да”.”

 

 

Загубата на контрол не е приятно чувство за нито един от нас.

Родители, учители – всички възрастни около деца – можем да ги подкрепим в това – като опитаме да отгатнем как се чувстват и сме винаги с положителното отношение, емпатично разбиране и желание за подкрепа.

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •