Какво е сянката?

(едно разглеждане в духа на ненасилствения подход към живота, света, себе си и другите)

 

Кои части от себе си (нас самите) или от другите са ни трудни за разбиране, приемане или дори забелязване? Защо осъждаме, ненавиждаме, мразим, отричаме, съдим, обвиняваме или се срамуваме около определени нужди, чувства и части от себе си и/или другите? По-долу ще стане въпрос за скритите части от нас и другите, които оформят възгледи и поведения.

 

Важна част от израстването ни като възрастни включва разкриването и възстановяването на отхвърлените (отречените и оттам и “неприети” и “непритежавани” от нас) части, които не са били приети или обичани от нашите родители. Терминът „сянка“, предложен за първи път от психоаналитика Карл Юнг, често се използва, когато се говори за нашите отречени части или за мястото в нашата психика, в което сме ги скрили. Ако отхвърлените части не бъдат разкрити и възстановени, те се проектират върху други. Това неизбежно ще попречи както на израстването и съзряването ни, така и на свързването с другите.

Когато части от нас се отхвърлят и отрекат, те не се погребват. 

Те често са осъждани, ненавиждани, дори мразени от индивида, който ги приютява. Когато животът ни поднесе ситуация, в която отхвърлените части се изплъзнат и излягат от своето скривалище, ние ги осъждаме с присъди, презрение, засрамване или отричаме тяхното съществуване. 

Спомням си чувството на дълбок срам, което изпитах като юноша, когато не можах да сдържа сълзите си. Мразех уязвимостта си и работех усилено, за да задържа емоциите си. 

Уязвимостта със сигурност беше отречена част от моята психика. Когато хората около нас изразяват себе си или се държат по начини, които са подобни на нашите отхвърлени части, които често проектираме нашето осъждане на тази част от тях. 

В моя случай това означаваше да съдя приятелките си като нуждаещи се, слаби или действащи като жертви, когато изразят уязвимост и емоции, и имат нужда от повече подкрепа, отколкото исках да дам.

Спомням си, че веднъж се почувствах изключително отблъснат, когато една приятелка прояви особена уязвимост. Изглеждаше като ужасна реакция, но аз не можех да се спра. 

Отречена част е всеки аспект от вас, който не е бил приемлив за изразяване, когато сте били дете. 

 

Отхвърлените части включват:

 

 • емоции, като гняв, тъга, вълнение, страст или радост

 

 • характеристики или черти, като конкурентоспособност, срамежливост, изразителност,

игривост, уязвимост, красота, смелост, интровертност или екстровертност

 

 • потребности, които не са били признати и подкрепени, като приемане, грижи,

подкрепа, интимност, автономност, емпатия или самооценка

 

Отделете малко време, за да помислите кои части от себе си може да сте отхвърлили/отрекли.

 

Бяхте ли подкрепени за:

 

 • изразяването на силни емоции: тъга, гняв, страх, срам, вълнение, изобилие,

увереност, радост? Ако не, тогава силните емоции може да са в сянка.

 • проява на уязвимост: да плачете или да се страхувате и да се нуждаете от утеха и грижи? Ако не, тогава аспекти като това да проявим уязвими емоции, да помолим за помощ и подкрепа и въобще да позволим на себе си да имаме нужда от другите, може да са в нашата сянка. 
 • да проявявате вашата сила и автономност: да имате свобода да изразите своето „не“ и своето „да“ и да изпитвате автономност и уважение за вашите нужди? Ако не, тогава това да говорите за себе си и да си създавате здравословни граници може да е във вашата сянка 
 • да правите грешки? Ако не, тогава изследването, експериментирането и поемането на рискове може да са включени във вашата сянка
 • да проумеете/разберете нещата сами и да получите подкрепа, когато имате нужда от нея? Ако не, самомотивацията и дисциплината може да са в сянката ви.
 • да следвате своите собствени мечти, да изследвате и споделяте своите таланти и да бъдете виждани с тях? Ако не, тогава вярването в себе си и цененето на себе си може да са във вашата сянка. 

 

Отхвърлените части също могат да бъдат аспекти на нашата мъжка или женска страна. 

Всички имаме достъп до мъжки и женски аспекти, независимо от нашата сексуална ориентация, пол или не-идентификация с пола.

 

Мъжките аспекти включват:

 • защита и защитаване постигане на резултати, състезателност
 • взимане на решения, организиране
 • лидерство, сила, водене на другите, утвърждаване на себе си
 • развиване на интелекта, вниманието, силата и дисциплината

 

Женските аспекти включват:

 • подкрепяне, грижа, свързване, съществуване
 • раждане/създаване на новото, оценяване на красотата
 • изразяване на емоции, чувственост, уязвимост и дивост
 • развиване на интуиция, състрадание и емпатия

Когато части от нас са отречени, други адаптивни части се развиват, за да запазят отречените части скрити.

Например, ако уязвимостта е отречена, може да се развие вътрешен перфекционист, чиято роля е да пази уязвимостта скрита, като никога не прави грешки. 

Може да се развие прекалено самоуверена или независима част, за да запази уязвимостта погребана чрез сила, твърдост, издръжливост и отблъскване на чувствата. Може да се развие грижовна част, която крие уязвимостта отдолу като се грижи за всички останали. 

По отношение на нашата мъжка и женска страна, ако някоя от тях е възпрепятствана, съдена или осъждана, децата се адаптират чрез прекалено изразяване на страната, която е била приемлива или насърчавана или с която са се идентифицирали най-много. 

Като деца ние сме се нуждаели от нашите адаптивни части, за да ни помогнат да се справим със загубата на частите, които не са били обичани или приети.

Въпреки това, като възрастни, нашите адаптивни части са склонни да ни пречат да осъзнаем нашата цялост, да изразим нашата пълна автентичност и да създадем прекрасни взаимоотношения.

 

Автор: Eric Bowers

Превод: Маги Благоева

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •