Няколко са нещата, които като учители и родители – като възрастни –  можем да направим, за да подпомогнем развиването на нагласа и съзнание в децата за ненасилствени отношения и взаимодействия, за подходи, търсещи решения, които отговарят на всички нужди.

1. Нашето собствено развитие

Често ние сме по-насочени към това какво може да направят другите, какво можем да направим ние с другите и т.н.Нашето собствено, лично, индивидуално развитие, абсолютно независимо от всякакви други хора и ситуации е основният ресурс, който разполагаме с всеки един момент. Можем да работим върху него – непрекъснато, постоянно.

2. Да бъдем самите ние пример, да моделираме и водим с нашите реакции, думи, поведение. Можем чрез нашето собствено отношение, поведение, действия, реакции, да демонстрираме емпатия, грижа и съчувствие към другия, ненасилствено себеизразяване, изразяване на наблюдения, чувства, нужди, отправяне на молби, ненасилствено разрешаване на конфликти, търсене на решения, които включват нуждите на всички, отсъствие на срам, вина, страх.

Колкото повече работим върху собственото си развитие, осъзнатост и практика в ненасилственото отношение и общуване, колкото по-често сме осъзнати за това как искаме да реагираме и да “бъдем” в този свят, толкова повече можем да бъдем и подходящият пример за това.

3. Да отделяме съзнателно време за изслушване, чуване, разговори, дискусии с децата – формулиране и чуване на техните чувства, нужди, идеи, предложения, молби, за разрешаване на конфликти – и това са бъде приоритет в учебното пространство

4. Да играем игри – играта е едно от основните средства за учене на човешкото същество. Колкото повече игри играем с децата, които развиват умения за ненасилствено взаимодействие един с друг, за ненасилствено отношение към другия, за ненасилствено общуване, толкова по-успешни ще са децата (и ние) в тези си способности.

Скоро ще публикувам различни игри за развиване уменията за изразяване на наблюдения, чувства, нужди и молби, които можем да правим с децата  – в учебните си пространства като учители или вкъщи като родители!

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •