Току-що сте споделили уязвимо преживяване с партньора си или с някой близък до вас. Те поглеждат към вас, без да казва нищо. 

— Е, какво мислиш? – питате Вие. 

Те отговарят: „Не знам. Какво искаш да кажа?”

 

Вие отговаряте раздразнено: „Не можеш ли просто да говориш с мен! Всичко, което искам, е малък разговор. Толкова ли е трудно?!”

 

Истината е, че за мнозина е трудно. 

Още по-трудно е да се отговори по специфичния начин, който би посрещнал нуждата ви от свързване и “да бъдете чути” в даден момент.

Част от създаването на подкрепящи взаимоотношения в живота ви е да поемете отговорност да поискате вида отговор, от който имате нужда. 

Това означава да осъзнавате какво искате обратно, когато изразявате нещо.

Когато темата е чувствителна и/или търсите определено ниво на отговор, нека вашият слушател знае какво искате обратно още преди да споделите или пък го помолете ясно за определения вид отговор, от който имате нужда, веднага след като споделите. 

По-долу са някои начини да поискате конкретен вид отговор, който отговаря на конкретна нужда:

Емпатия

 • Искам да споделя нещо, което се случи днес и просто търся съчувствие.
 • Слуша ли ти се в момента? Имаш ли пространство да ме изслушаш в момента?
 • За моя собствена яснота, би ли споделил обратно какво ми се е случило?
 • Имам затруднение с разпознаването на чувствата и нуждите си. Можеш ли да ми помогнеш като направиш някои предположения?

 

Отпразнуване

 • Днес имам повод за празнуване. Искаш ли да го чуеш?
 • Готов ли сте да чуеш добри новини?
 • Искам да споделя нещо, което ме радва.

 

Свързаност/споделена човечност

 • Изпитвал ли си нещо подобно преди?
 • Това обичайно преживяване ли е според теб?
 • На теб какви чувства и нужди ти възникват, когато чуеш това?
 • Можеш ли да ми кажеш дали това има смисъл за теб?

 

Перспектива

 • Как ти изглежда / Как ти се вписва това в контекста на другите неща в моя живот?
 • Какво друго мислиш, че може да повлияе на мен или на ситуацията?
 • Имаш ли някаква представа откъде е идвал този друг човек, когато е направил това?
 • Какво виждаш ти в ситуацията?
 • Как виждаш всичко това да си пасва?

 

Проверка на реалността

 • Размишленията ми имат ли смисъл според теб?
 • Изпускам ли нещо?
 • Разбираш ли причините, поради които това ме притеснява?
 • Виждаш ли как поведението на този човек може да бъде опасно?

 

Информация/Съвет

 • Можеш ли да споделиш три идеи, които имаш за това какво да направя?
 • Има ли информация, която пропускам според теб?
 • Кое според теб би било най-уместно?
 • Какво би направил на мое място?

 

Да знаете намерението си при споделянето на нещо и да поискате ясно това, от което имате нужда обратно, не само увеличава шансовете вашите нужди да бъдат удовлетворени, но също така помага на слушателя да посрещне нуждата си от принос по ясен начин.

 

Практикувайте

Започнете тази практика сега, като помислите върху разговор, който не е бил толкова свързващ, колкото сте се надявали да бъде. 

Отделете малко време, за да разгледате списъка с нуждите и да идентифицирате нуждата, на която сте се надявали да посрещнете. 

След това определете какво може да сте поискали, което би помогнало на другия човек да отговори подходящо за вас.

Автор: LaShelle Lowe-Charde

Превод: Маги

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •