Ето някои основни различия, които посочва Ненасилствената комуникация.

Обърнете внимание, че в нито един от тези случаи не съдим едните или другите като правилни и грешни. Просто се опитваме да бъдем ясни и често предполагаме, че единият или другият подход може да доведе до по-добри резултати. Изпробвайте нещата за себе си!

Разликата между Наблюдение и Оценка

Наблюдение Оценка
Възприятие от сетивата – тоест – това, което чувам, виждам, вкусвам, помирисвам Как преценявам възприятието си или какво мисля за възприятието си

 

Разликата между Чувство и Мисъл

Чувство Мисъл
Лично, субективно безлично
Реакция, провокирана от наблюдение, която е базирана на конкретна потребност – например – Имам нужда от уважение. Използвайки моралистични оценки, давам на конкретно наблюдение някакво значение – напрмер – Това е неуважително!

 

Разликата между Нужда и Стратегия

Нужда Стратегия
Абстрактна, без позоваване на конкретен човек, действие или време Специфично, конкретно, изпълнимо и наблюдавано поведение
Нуждите са трудни за описване, трудно е да се сложат думи за това, което също се описва като “универсалната енергия, която свързва всички нас”. Описателно
Какво искам да бъде изпълнено Какво искам другите или аз да направят

Начинът, по който универсалните потребности са удовлетворени. Това, което ни различава е начинът, по който посрещаме потребностите си (еднакви за всички) – тези начини (стратегии) са уникалните различни начини във времето и пространството.

 

Разликата между Молба и Изискване

Молба Изискване
Внимание Вниманието е върху нуждите на другия и моите собствени Вниманието е върху стратегиите
Намерение Да бъдат удовлетворени потребностите на всички Да накарам другите да направят каквото аз искам
Признателност Моята признателност към другия човек няма да се промени, ако той ми отговори с „не“ Не чувствам толкова признателност към другия човек, ако той ми отговори с „не“
Доверие Вярвам, че моите нужди ще бъдат взети предвид и посрещнати. Страхувам се, че моите нужди няма да бъдат взети предвид.

 

 

 

 

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •