Кое е чувство и кое не е?

Чувства VS Мисли

Често води до объркване фактът, че в езика, който употребяваме, думата „чувствам“ обиковено се изразява без действително да назовава някаква емоция. Например в изречението „Чувствам, че сделката, която направих, не е много изгодна“ вместо думата „чувствам“ по-подходяща би била „мисля“. Не може да се каже, че става въпрос за ясно изразени чувства, ако след думата „чувствам“ поставим някоя от следните думи:

 1. Думи от рода на: че, като, сякаш

 

Чувствам, че можеш да се справиш и по-добре.

Чувствам се като глупак.

Чувствам се, сякаш живея със стена.

 

 1. Местоимения: аз, ти, той, ние, го, я и т.н.

 

Чувствам те в постоянна готовност.

Чувствам го за ненужно.

 

 1. Имена или съществителни, които се отнасят за хора.

Чувствам, че Ейми е отговорна.

Чувствам, че шефът ме манипулира.

 

 1. Чувствам се глупаво. Глупаво не е чувство. Чувствам се отговорна. Отговорна не е чувство.

ДА РАЗГРНИЧИМ ЧУВСТВАТА ОТ МИСЛИТЕ!

Когато изразяваме чувствата си, не е задължително да употребяваме думата „чувствам“. Можем да кажем „чувствам се раздразнен“, но можем да кажем и „раздразнен съм“.

В ННК разграничаваме думите, които действително изразяват чувства от тези, които описват това, което мислим, че сме.

А. Описване на това, което мислим, че сме – Чувствам, че съм слаб китарист. – В това изказване, вместо ясно изразени чувства, изразявам оценка на способностите си като китарист.

Б. Изразяване на действителните чувства:

 • Чувствам се разочарован от постиженията си като китарист.
 • Ставам нетърпелив, когато се повдигне темата за това какъв китарист съм.
 • Чувствам се неуверен, когато си помисля какъв китарист съм.

 

Истинското чувство зад определението „слаб“, което давам за себе си, може да бъде разочарование, нетърпение, неувереност, объркване или друго.

По същият начин е много полезно да правим разлика между думите, които описват какво мислим за другите и думите, които действително описват чувствата ни.

 

Нека правим разграничение между собствените ни чувства и това как ние мислим, че околните реагират или се държат спрямо нас.

 

Ето примери, които на пръв поглед изразяват чувства, но всъщност показват какво мислим за начина, по който другите се държат с нас:


 • маловажен
 • неразбран
 • пренебрегнат
 • подценен
 • неоценен
 • изоставен
 • предаден
 • игнориран
 • критикуван
 • насилен
 • атакуван
 • невидим
 • необичан
 • неоценен
 • осъждан
 • неуважен/неуважаван
 • обиждан
 • манипулиран


Това са мисли, не чувства. Наричат се още „измамни чувства“, „фалшиви чувства“.

 1. Чувствам се маловажен за хората, с които работя. Думата „маловажен“ не е описание на чувство, а по-скоро изразява моето мнение за това дали другите ме ценят. В този пример чувството, което може да изпитвам е тъга, неувереност или друго.
 2. Чувствам се неразбран. Тук с думата „неразбран“ правя оценка на степента на разбиране от страна на другия човек и не споделям какво действително чувствам. В случая бих могъл да се чувствам „притеснен“ или „раздразнен“.
 3. Чувствам се пренебрегнат. Отново това е по-скоро интерпретация на действията на другите, а не ясно изразяване на чувства. Със сигурност ни се е случвало да си мислим, че сме пренебрегнати, а да изпитаме облекчение, защото сме искали да останем насаме. И сигурно се е случвало да се чувстваме и наранени, защото сме мислели, че другите ни пренебрегват, защото сме искали да бъдем с тях.

Думи като „пренебрегнат“ изразяват нашата интерпретация за поведението на другите, а не как се чувстваме. Списъкът, който следва, съдържа примери за такива думи.

 


Атакуван

Заплашен

измамен

Изоставен

Изолиран

Използван

Манипулиран

Незабележим

Недооценен

Нежелан

Нечут

Отхвърлен

Охулен

Предаден

Пренебрегнат

Покровителстван

Поставен на място

Потънал в земята

Принуден

Провокиран

Потъпкан

Сплашен

Унижен

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЧНИК НА ЧУВСТВАТА

Когато изразяваме емоции, вместо неясни и прекалено обобщаващи думи, е добре да използваме такива, които се отнасят за специфични чувства.

Например в изречението „Приятно ми е, когато си мисля за това.“, приятно може да означава, че се чувствам щастлив, развълнуван, облекчен или ред други чувства. Думи като добър и лош не предразполагат този, който ни слуша към лесно свързване с действителните ни чувства.

Списък с чувства

Как се чувствам, когато нуждите ми са удовлетворени:


Безгрижен

Благодарен

В безопасност

Ведър

Весел

Вдъхновен

Влюбен

Волен

Възторжен

Възхитен

Възбуден

Горд

Дружелюбен

Доволен

Енергичен

Ентусиазиран

Жизнерадостен

Завладян

Задоволен

Заинтересован

Заинтригуван

Запленен

Заслепен

Изумен

Изненадан

Ликуващ

Любопитен

Мирен

Нащрек

Невъзмутим

Нежен

Нетърпелив

Обчекчен

Обнадежден

Оживен

Окуражен

Оптимистичен

Отдъхнал

Отморен

Отпочинал

Очакващ

Очарован

Пламенен

Погълнат

Поразен

Привързан

Радостен

Развеселен

Развълнуван

Разгорещен

Разнежен

Разтоварен

Разчувстван

Свободен

Слисан

Смаян

Смел

Спокоен

Страстен

Съживен

Стъписан

Топъл

Трогнат

Тържествуващ

Увлечен

Удивен

Уравновесен

щастлив

 

Как се чувствам, когато нуждите ми не са удовлетворени:


Апатичен

Бдителен

Безпомощен

Безразличен

Безутешен

Безучастен

Болезнено

Вбесен

Виновен

Впеценен

Възмутен

Гневен

Грохнал

Жаден

Загрижен

Засрамен

Затруднен

Изморен

Измъчен

Изненадан

Изтощен

Летаргичен

Мрачен

Мъчително

Напрегнат

Негодуващ

Недоверчив

Недоволен

Нервен

Нерешителен

Несигурен

Неспокоен

Нетърпелив

Нещастен

Обезсърчен

Объркан

Озадачен

Огорчен

Опечален

Опасяващ се

Отпаднал

Отвратен

Отегчен

Охладнял

Паникьосан

Песимистичен

Подозрителен

Притеснен

Притъпен

Равнодушен

Разбит

Разгневен

Раздразнен

Разочарован

Разстроен

Разярен

Самотен

Скептичен

Скърбящ

Скучаещ

Слисан

Смутен

Стъписан

Сънлив

Тъжен

Ужасен

Уплашен

Ядосан

Яростен


Вторият необходим компонент, за да се изразяваме, са чувствата. Свързването един с друг става значително по-лесно, след като успеем да развием своя речник за точно и ясно назоваване на актуалните си чувства. Разрешаването на конфликтите се улеснява, след като си позволим да бъдем уязвими и да разкрием своите чувства. ННК прави разлика между изразяването на действителни чувства и употребата на думи и изказвания, които изразяват мисли, заключения, интерпретации и оценки.

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •