Лесен език

Тук като един учител, който намира българския език за лесен и забавен и истински се забавлява със създаването на интересни дейности за опознаването му, ще споделям сътвореното с идеята да бъде от полза и на други. Всяка публикация е отделна идея за дейност с децата, като идеите са разделени по това в какъв раздел влиза изучаваното/упражняваното знание – фонетика, морфология, синтаксис. Допълнителни занимания може да бъдат намерени в упражнителните тетрадки в раздел КНИГИ.

Изпит в демократичното училище

Може и по друг начин Знам, че когато повече хора в България чуят „демократично“ или „свободно“ образование, в съзнанието им все още изскача някаква свободия, хаос, разпасан двор, безотговорност, липса на учене, липса на целеполагане, липса на поставяне на умения, липса на резултати. Това не ме притеснява, защото, като всяко [...]

Игри за упражняване на азбуката и видовете звуци – гласни, съгласни…

Буркан със задачки - създайте си буркан, в който на листчета напишете различни задачки, свързани с азбуката, гласните и съгласните. Ето някои идеи: Кажи азбуката наобратно Кажи азбуката през едно - А, В, Д... Кажи азбуката през две Изреди всички гласни Изреди гласните по двойки, които си приличат Опитай да [...]

Азбучен ред – занимание 3

В това занимание има няколко задачки. В първата се упражнява четене – децата трябва да свържат думичките с картинки на съответните професии. Втората задача е за съобразителност и познавателност – трябва да се свърже професията с предмета, който се използва в нея. Третата задача упражнява азбучния ред. Ако децата не [...]

Буквите и азбучен ред – занимание 2

  Тук децата трябва да изреждат квадратчетата с разбърканите букви и да ги подредят и залепят в азбучен ред на другите квадратчета. Това занимание включва изрязване и залепяне – две дейности, които повечето деца обичат да правят. занимание 2        

Буквите и азбучен ред – занимание 1

За това занимание разпечатваме дадения по-долу работен лист. В него има изображения на най-различни знаци и букви – от нашата и чужди азбуки. Децата имат за задачка да разпознаят и оградят само онези буквички, които са от нашата азбука. Задачката е лесна и доставя удоволствие на повечето деца. Тя също [...]

Игри за азбучен ред

Различните игри винаги спомагат за запомнянето и упражняването на азбучния ред. Една такава игра, при това с раздвижване, би била децата от групата да се подредят по различен начин, един от които да е в азбучен ред: първо може да се подредят по височина, след това по месец, в който [...]

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •