ННК (ненасилствената комуникация) в подкрепа на социалните промени

В повечето време аз почти забравям, че ННК е съкращение, което съдържа думата „комуникация“. Вместо това мисля за ННК като набор от принципи и практики за интегриране на съзнанието за ненасилие във всички нива на живот:

 • В личен план практикуването на ННК предлага един начин да приемем поканата на Ганди да внесем ненасилие в мислите, думите и действията ни.
 • В междуличностен план, инструментите на ННК за водене на диалози и разрешаване на конфликти могат да подпомогнат разговори, преговори, създаване на коалиции и други организационни усилия, които са незаменими за всеки опит за работа с други хора в посока структурни или систематични цели.
 • На групово ниво, използването на ННК във фасилитирането на процеси или във взимането на решения може да подпомогне ефективното функциониране на групи и организации, работещи за социална промяна.
 • На организационно ниво, ННК осигурява рамка и предлага конкретни стъпки за трансформиране на използването на властта по начини, които ще вземат предвид потребностите на всички участващи.
 • И за финал, на системно ниво, перспективата, която внася ННК позволява да се предвидят и създадат структури, политики, процедури и да се надяваме някой ден дори закони, които създават свят, който работи за всички.

Вътрешната работа, свързана с позицията на ненасилие

 

Да олицетворяваш ненасилието в свят, който от няколко хилядолетия е структуриран около създаване на усещане за разделение, недостиг и недоверие, изисква значителна ангажираност, смелост и любов. Тъй като това се отнася и до това да бъдеш част от групи и организации на хора, които се опитват да създадат промяна, приемането на призива към принципно ненасилие включва поне следните аспекти на трансформацията на съзнанието:

 1. Работа с фокус върху визията и това какво искаме, а не върху „какво не е наред“. Дори когато самите действия имат обструктивен характер, като актове на гражданско неподчинение, примерите на Ганди и Милк предлагат фокус върху гражданско неподчинение, което представя/моделира света такъв, какъвто искаме да бъде, вместо просто актове на протест.
 2. Виждане на човечността във всички, включително във хората, които участват в поведение, което изглежда вредно. Ганди говори за това да намерим в себе си любов и към онези, които ни мразят. Фундаменталният принцип е, че дори и когато действаме, за да спрем хора от причиняване на вреда, ние правим това с любов и уважение към човека.
 3. Ангажираност в продължаващата и взискателна работа да се отворим изцяло за отчаянието, страха и другите емоционални реакции, които възникват в нас в отговор на случващото се в света. При липсата на тази работа, много хора, включително тези, работещи за социална промяна, са склонни да претръпват или да потискат дълбочината на своите чувства и им е трудно да работят въз основа на страст, а не на гняв и неотложност.

 

Междуличностни практики за онези, които искат да бъдат агенти на промяната в света

Всеки опит за създаване на структурна промяна предполага връзка и диалог с други хора. Работата с другите за създаване на промяна означава да се научим да си сътрудничим в различни разбирания за това как да създадем промяна; различия в стилове на работа и личности; и различни разлики като клас и раса. Отвъд непосредствената група хора, работещи заедно, да бъдете видени от другите и ефективни, когато работите за промяна, включва и изграждане на съюзи с други групи и организации, както и свързване с хора, които може да са скептични относно това, което правите или вече не са в съответствие с целите или стратегиите на група. И накрая, създаването на промяна в крайна сметка налага да се подкрепят хората, особено тези с власт, да променят своите възгледи и да правят различни решения от тези, с които са свикнали. Отново ННК практиката подкрепя свързването в тези различни ситуации. Ето някои от принципите и практиките, които могат да подпомогнат разрешаването на конфликти и дори превенцията:

 • Готовност да се изслушват хората дълбоко и с емпатично присъствие, дори когато са в значителни разногласия. Този фокус може веднага да допринесе за свързване, доверие и взаимно уважение. Преживяването да бъдеш чут често води до емоционално успокояване, вътрешен мир и любопитство към другия човек.
 • Говорене автентично въз основа на това, което искаме, а не въз основа на това, което е „правилно“, „честно“, „редно“, „трябва“ или „справедливо“. Говоренето от сърцето на личния опит и нужда има тенденция да деполаризира трудните ситуации и отваря процес на споделено изследване на стратегии, а не на аргументи за това какво трябва да се направи.
 • Изразяване на грижа за нуждите, перспективите и мненията на всички, независимо от несъгласието. Активно фокусиране върху надхвърлянето на разделението, недостига и недоверието и търсенето на решения, стратегии, политики и процеси, които работят и за двете страни в диалога.

Автор: Мики Каштан

Трета част – тук

Статията в оригинал – тук

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •