Работата за създаване на промяна (за разлика от случващата се промяна, която е постоянна в живота) включва съзнателен избор и действие. На лично ниво това означава да станем повече човекът, който бихме искали да бъдем, и да създадем нови възможности за себе си. На социално ниво това означава движение към света на мечтите ни. И в двата случая трябва да са налице три неща:

 • Яснота, че това, което се случва, не ни е по вкуса и яснота по отношение на това какво точно ние искаме. Само знанието, че не ни харесва това, което е, няма да доведе до промяна. Трябва да имаме достатъчно вяра, че наистина е възможно нещо друго да си представим мобилизиране на необходимите ресурси.
 • Да имаме необходимите ресурси или да знаем как да материализираме ресурсите, необходими за създаване на промяната, и да се доверим на нашия капацитет за достъп до ресурсите. Ресурсите тук са както вътрешни, под формата на умения, вяра, съзнание, смелост, присъствие и други подобни, така и външни, под формата на подкрепа от другите, материални ресурси, когато е необходимо, достъп до хората с влияние и други подобни . Вярата в нашата способност за достъп и мобилизиране на ресурси е неотменима част от това, което е необходимо, за да се придвижим към промяната.
 • Правене на избор за действие. Това не е тривиална стъпка. Както лично, така и колективно се озоваваме в ситуации, в които знаем, че искаме нещо да се направи, знаем, че можем да го направим и все пак избираме да не предприемаме действия. Готовността да се ангажираме е последният елемент, който ни подтиква към действие.

В предишните части на тази мини-поредица разгледах подробно въпроса за вътрешните ресурси, които считам за необходими за създаване на ненасилствена лична или социална промяна. Не възнамерявам да разглеждам въпроса за външните ресурси, тъй като това не е моят опит. И накрая, в този момент не се фокусирам върху готовността да се ангажираме, което бих могъла да направя при друга възможност.

Искам да се фокусирам върху елементът, наречен ВИЗИЯ, който често силно липсва в движенията за социална промяна. Често съм се чудила какво би направило едно социално движение, ако по някакво чудо победи. В моя неспециализиран преглед на историческите примери, успешните социални движения рядко завършват с внедряването на системи, които по някакъв основен начин се различават от това, което заместват. Вместо да мисля за това явление като доказателство за това колко ужасна е човешката природа, аз съм склонна да го възприемам като предупредителна история с поуката да ни покани да имаме много по-ясна визия за това, което се опитваме да създадем, вместо да работим само върху това, срещу което се противопоставяме.

За всеки, който приема радикалната идея за създаване на свят, основан на принципа за задоволяване на нуждите като основен организационен принцип, това означава влагане на енергия, за да си представи подробно как биха работили различните системи. В същото време този акт на визионерстване и представяне ни подкрепя в това да знаем за какво работим, както и в трансформирането на нашето съзнание. По-конкретно, тази дейност ни освобождава от парализиращата вяра, че това, което се случва, е единственият възможен начин, по който може да бъде животът, и ни отваря в много практични и ежедневни условия за желанието и впоследствие способността да действаме по различен начин и да станем ежедневни агенти на промяната.

Освен ако не можем наистина да възприемем безкомпромисната вяра, че човешкото сътрудничество е възможно, ние тайно ще продължим да вярваме, че в някои случаи са необходими налагане и контрол. Ако продължаваме да вярваме, че колкото и да е несъзнателно, ще пресъздадем такива структури, ако дойдем на власт. Ето мощен пример за този принцип. Хората, които създадоха движението „Кибуц“ в Израел, бяха ангажирани с икономическото равенство и равенството между половете. Те отделиха безкрайни часове, за да седят заедно и да си представят как би изглеждало икономическото равенство и какви институции биха направили възможно, а след това създадоха тези институции и поддържаха икономическото равенство в продължение на десетилетия (докато в уравнението не влязоха непредвидени фактори, но това не е темата сега). От друга страна, доколкото показват доказателствата, които събрах преди няколко години, те никога не са посвещавали такава енергия и време за предвиждане на сексуално равенство. В резултат на това, веднага щом се родиха бебета, разделението на половите роли се утвърди по подразбиране.

Моята собствена страст и визия е за свят, работещ на базата на съобразяване с нуждите, човешки и други. Съответно, моята визия е за това как би изглеждал свят, работещ на база задоволяване на човешките потребности/нужди. Вие може да имате различни принципи или основни ценности, които формират копнежа ви за различен свят и ви каня да отделите време да помислите за конкретните приложения, гайките и болтовете на това, на което се надявате, и да съберете приятели и групи, за да се включите във визионерстването. Открих, че правенето на визия е зареждащо, генерира надежда и допринася за мотивацията да продължа да работя. Опитайте.

В следващата част ще дам пример от моята визия какво може да се случи в сферата на икономиката.

Автор: Мики Каштан

Статията в оригинал: тук

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •