Социалната промяна и личностното развитие – достатъчно ли е просто „да работим върху себе си“ ?

Светът днес ни показва, че е нужна промяна.

Големи са дискусиите откъде да се започне, какво точно и как.

За все повече хора става ясно, че промяна е нужна на лично, индивидуално ниво.

С други думи – важно е ние вътрешно да се променим.

Ако не искаме насилие – трябва да спрем насилственото отношение в себе си – към себе си, към другите, към света.

Трябва да се променим първо ние. Достатъчно ли е обаче само това? Достатъчно ли е „да бъдеш промяната?“

Какво означава промяна на системно ниво?

Промяна на системите и структурите, в които живеем?

В серия от мини постове, обучителят по ненасилствена комуникация Мики Каштан разглежда този въпрос.

Ето и първата част от серията:

“Много от нас, които практикуват ненасилие носят със себе си визия/образ за свят, който работи за всички; свят, в който нуждите на всички имат значение и има грижа за хората и за планетата. Никой от нас не знае какво би могло да доведе до осъществяването на тази визия. Дали ще бъде чудото на един-единствен човек – водач, лидер, който ще трансформира културните убеждения и практики? Ще бъде ли световен колапс, който ще създаде празнота и възможност за преструктуриране на обществото? Ще бъде ли критична маса от хора, които ще се постветят различни форми на човешки взаимоотношения? Ще бъде ли ненасилствена революция? Дали алтернативни структури ще привличат постепенно все повече ресурси и хора към тях? Или ще бъде нещо друго, което никой от нас не може да си представи?

Достатъчно ли е „Да бъдеш промяната“?

Незнаейки, как можем да предскажем с какви действия да се ангажираме, които биха могли да доведат до социални промени? Ето как един от читателите изрази това предизвикателство: „Нямам яснотата, която бих искал относно вашето разграничение между личностно израстване и работа за социални промени. Особено в рамките на NVC, където възнамеряваме да създадем промяна без принуда. Можем да моделираме ценностите, които искаме да видим; можем да поканим, да поискаме, дори да се опитаме да убедим или да дадем указания, когато поводът изглежда подходящ, но не налагаме промяна на никого. И така, голяма част от силата за социална промяна, която си представям, идва от това ние самите да бъдем промяната, която искаме да видите в света, да олицетворяваме това, което искаме да видим, което за мен звучи като личностно развитие. ”

Не знаейки какво води до промяна, аз изпитвам голямо смирение по отношение на това, което сега ще кажа. Наистина не знам.

Разбиране на структурите

Въпреки че мога да си представя възможността, ако достатъчно хора преминат през лична трансформация, резултатът да бъде структурна и системна трансформация, имам сериозни притеснения относно този подход. Смятам, че организациите, правителствата и други социални структури се основават основно на набор от споразумения, обикновено имплицитни, за които хората дават съгласието си, обикновено без да съзнават, че са го направили. Въпреки това аз също така вярвам в съществената необходимост от мислене и действие на системно / структурно ниво, а не само на лично ниво. Какво означава всичко това?

Ето четири примера за това какво може да означава структурна промяна:

 • Промяна в начина на функциониране на икономиката. Сегашната ни икономика се основава на обмен и печалба. Съществуват и други модели. Например, алтернативна икономика може да се основава на дарения и нужди.
 • Промяна в начина на управление на правителствата. Настоящите правителства имат изпълнителна власт, държана от един или няколко индивида. Друг пример може да бъде правителство, основано на граждански съвети за политически решения (вж. Tao of Democracy, особено глави 12и 13).
 • Промяна в начина на функциониране на правосъдната система. Повечето съвременни правосъдни системи се основават на възмезден модел за наказване на хората за извършеното. Вместо това в света се провеждат все повече експерименти със системи за възстановително правосъдие. Аз лично съм запозната с един такъв подход, наречен Възстановителни кръгове, който беше иницииран от Доминик Бартър в Бразилия и работи със забележителен успех от 2003 г. насам.
 • В момента, по-често международните спорове водят до война. Вместо това могат да се използват методи за международна медиация за деескалация и разрешаване на конфликти и създаване на стабилни споразумения.

Отвъд личното развитие

На лично ниво практиката на ненасилствената комуникация подкрепя вътрешната работа, необходима за поддържане на позиция на ненасилие дори при трудни обстоятелства. Въпреки това, личностното развитие, „да бъдеш промяната“, е само един от аспектите на работата. Как да работим за създаване на промяна на структурно ниво? Колкото и да си представяме необходимото за структурна промяна, ще трябва да се организираме и да действаме заедно с другите, за да създадем промени. За това се нуждаем от конкретни практики, които да помогнат на нашето съзнание и практиката на ненасилие да надхвърлят личната вътрешна работа.

Липсата им води до поне три взаимосвързани явления:

 • Организации, съставени от хора с висока степен на личен капацитет, които въпреки това са затънали в конфликти, недоверие и неефективност.
 • Хора с разбиране за взаимосвързаността в света и ангажираност по тази тема, които въпреки това действат като сбор от индивиди, вместо като общност за взаимна подкрепа и ефективни вериги за обратна връзка.
 • Лица, ангажирани с визия за грижа, включване на всички и разпределение на властта, които създават и управляват организации, базирани на практики за командване и контрол, а други не са в състояние да се противопоставят на лидерите си с любов и яснота.

В следващия си пост ще разгледам как практиката на ненасилствената комуникация може да се справи с всички горепосочени явления, както и да предложи перспектива, която позволява да се представят и в крайна сметка създадат социални системи, основани на внимание към човешките нужди, грижа за природата, управление на ресурсите, и уважение към взаимосвързаната мрежа на целия живот на тази планета, която всички ние споделяме.”

Мики Каштан

Втора част – тук

Статията в оригинал: тук

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •