Един от първите, най-старите начини за предаване на ценности и мъдрости на човешкото общество е чрез разказването на истории.

За децата историите, заедно с играта и преживяванията, са най-преките пътища до техните сърца и умове.

Когато искаме да предадем (не да наложим, а да предадем) някакви ценности – един от най-мощните начини е чрез разказването на история.

“Мими и Макс” не е просто история, пренасяща герои в друга реалност.

В нея водещи ценности са уважението, зачитането и ненасилственото отношение към всички живи същества – човешки и нечовешки, и природата и Земята като цяло.

Следвайки един необичаен път, двете пътешестващи деца се превръщат в малки откриватели… сблъскват се с големи въпроси и големи отговори и откриват света около себе си по необикновен за нас начин.

Мими и Макс решават задачи, които за актуални за всички днес.

Уж малките герои съзряват, но всъщност учат нас, възрастните, на човечност, доброта, обич и искреност; опитват да ни помогнат да преоткрием стойностните неща в днешния свят.

Ако ние дръзнем да им позволим това.

Дали ще имаме смелостта да се замислим над тези големи въпроси, чиито отговори ще ни затруднят, засрамят и дори просълзят?

“Кое е това, което всеки иска най-много?”

“Кое е онова, което ти се случва само когато вярваш в него?”

“По какво си приличат “добрият” и “лошият” човек ?”.

Ако искате да научите отговорите на тези и още много други интересни въпроси, последвайте Мими и Макс в тяхното пътешествие.

Ще останете изненадани…

За контакт и поръчки: Маги Благоева, magi.blagoeva@gmail.com

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •