Малко хора са запознати, че философията на демократичното образование има дълбоки психологически мотиви и корени. Тя стъпва върху ценностите и възгледите, работата, изследванията и откритията на редица известни хуманисти, психолози и педагози. Един от тях е известният американски психолог Карл Роджърс. Карл Роджърс и хуманистичната психология.

Основната теза в нея – една от тези, която припознава демократичното образование и стъпва върху нея е че – човешката природа е позитивна, разумна, хармонична и най-дълбоката й същност е движението напред, развитието, себеосъществяването (тоест – това е дълбоко присъщо и се случва естествено за всеки, без нужда от допълнителни усилия и принуда).

Най-същностна, основна характеристика на човека в концепцията за личността на Карл Роджърс е непрекъснатото движение, ставане, развитие, промяна, активност при поставяне и осъществяване на близки и по-далечни цели. „Човекът – това е поток на ставане, а не завършен продукт. Това означава, че той е текущ процес, а не застинала, статична същност; това е течаща река от изменения, а не късче твърд материал; това е постоянно променящо се съцветие от възможности, а не застинала сума от характеристики“ (Роджърс 1994 170).

Но това споделяне не е за хуманистичната психология на Роджърс.

То е за най-важната част от ученето – според Роджърс.

Най-важната част от ученето – е това учениците сами да решават какво искат да учат.

„Не желая аз да решавам какво е важно вие да научите, защото вярвам, че най-важната част от ученето е изборът какво да се учи.“ – Карл Роджърс, цитиран от Маршал Розенберг.

ИЗБОРЪТ!

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •