Без съмнение, средата на емоционална безопасност и доверие в едно учебно пространство е основата за учене. 

Тъй като без усещане за сигурност и доверие, няма как да се осъществи процесът, наречен “учене”, (той изисква спокойно и релаксирано състояние на мозъка – състояние, в което той може да възприема, обработва, свързва, съхранява и запаметява нова информация и умения, да е възприемчив и отворен към такива), основната ни отговорност като учители е да създадем това усещане за сигурност и доверие, да създадем пространство с тези характеристики.

Два основни начина за създаване на сигурност и доверие в учебното пространство:

 1. Фокусираме се върху нуждите (потребностите) – нашите и тези на децата ни

От какво имаме нужда ние, за да сме спокойни и релаксирани?

От какво имат нужда децата?

Какви са нуждите на децата?

Важно е да осъзнаваме, че ученето съвсем не е единствената потребност на децата. Те имат нужда също така от приемане, забавление, свързване, принадлежност, избор, свободно изразяване, автономност, да бъдат чути, видени, признати.

 Учител в учебно пространство, базирано на взаимоотношенията и ненасилствената комуникация, знае това и разглежда всички тези нужди като важни. Всъщност, освен ако тези нужди не са признати и посрещнати до удовлетворение, учениците няма да се чувстват сигурност достатъчно, за да се включат изцяло в учебния процес.

Уилям Гласър задава провокативния въпрос: “Ами ако променим фокуса [в училищата] от дисциплиниране на учениците до посрещане на нуждите? “Той продължава като казва, че “ученици, които изглеждат много различни един от друг на академично ниво стават внезапно еднакви, тъй като всички имат едни и същи нужди. ”

Нивото на доверие се повишава значително, когато учениците разберат, че учителят в класна стая, базирана на взаимоотношенията, подкрепя техните общи нужди, вместо да ги класират според техните академични различия.

 

 1. Научаваме и практикуваме ненасилствено общуване

 

Вирджиния Сатир казва: “Виждам общуването като огромен чадър, който покрива и засяга всичко, което се случва между човешките същества. “.

Ако това е вярно, защо има толкова малко внимание, насочено към чадъра?

Как комуникираме нашите нужди и как се вслушваме в нуждите на другите определя дали нуждите ще бъдат посрещнати или не.

В учебно пространство, базирано на взаимоотношенията, учители и ученици се опитват да станат осъзнати за това какво изпитват, от какво имат нужда, за начините, по които изразяват своите нужди и да практикуват нови начини за изразяване, които имат повече шанс да бъдат чути. Те също практикуват изкуството на емпатията – да слушат за собствените си чувства и нужди и тези на другите.

За тези цели, една класна стая, базирана на отношенията, използва насоки за това как хората да общуват един с друг. За да могат всички гласове да бъдат чути, независимо колко са силни или меки, и да има споделяне без вина или критика, учителите и учениците отделят време за учене и практикуване на неконформистки начин на използване на езика.

Членовете на класна стая, базирана на взаимоотношенията и ненасилственото общуване практикуват умения за разпознаване на чувствата на други от словесни и невербални знаци; идентифициране на ценности – собствените и тези на другите; трансформиране на осъждания в изявления за чувства и нужди или стратегии за посрещане на нуждите; и поемане на отговорност за собствените си мисли, чувства и действия.

Какви насоки използват учители и ученици? Как се учат и практикуват тези дейности и умения?

Всичко започва от учителите, намерението (най-важният елемент – какво е нашето намерение) и научаване на езика на ненасилственото общуване – с четирите елемента при изразяване и изслушване:

 • изразяване на наблюдения / слушане за наблюдения
 • изразяване на чувства /слушане за чувства
 • изразяване на нужди / слушане за нужди
 • изразяване на молби / слушане за молби

“Като цяло, само

дете, което се чувства

безопасно се осмелява да расте

напред здравословно.

Неговата безопасност се нуждае

трябва да е

гарантирана. То не може

да бъде избутано напред,

защото

негарантираните нужди за

безопасност ще останат

завинаги

под земята и

винаги ще търсят

удовлетворение.”

Маслоу

 

* с откъси от книгата “Състрадателната класна стая”

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •