Начин на живот

Покрай работата на Маршал Розенберг и придобилата голяма популярност практика на Ненасилствената комуникация, все повече хора се запознават с един начин на общуване, в който насилието отсъства. Той е част от по-голяма картина – от един цялостен ненасилствен подход и отношение и намерение към живота, света, себе си и другите. Той обхваща много повече от общуване, език и техники на говорене, той е съзнание и отношение и най-вече – начин на живот. Той е обвързан с отношението ни към нас самите (Себе си), другите (не само действията или думите, но и мислите, отношението, намерението ), към живота и света.

Личностно развитие и Социална промяна – част 7

Мащабиране – да увеличаваме постепенно мащаба За да вдъхнем доверие и увереност - както на себе си, така и на другите - в способността ни да създадем значителна промяна, която засяга голям брой хора, трябва да намерим начин да продължим да работим по радикални, визионерски, безкомпромисни начини, докато в същото [...]

Личностно развитие и Социална промяна – част 6

Пример: Икономика на Даровете (Gift Economy) Икономика на даровете или култура на даровете е модел на размяна, в който благата не се търгуват или продават, а се подаряват без експлицитен договор за отплата в текущия или в бъдещ момент от време. Тъй като имам толкова дълбок копнеж за икономика на [...]

Личностното развитие и Социалната промяна – част 5

Работата за създаване на промяна (за разлика от случващата се промяна, която е постоянна в живота) включва съзнателен избор и действие. На лично ниво това означава да станем повече човекът, който бихме искали да бъдем, и да създадем нови възможности за себе си. На социално ниво това означава движение към [...]

Личностното развитие и Социалната промяна – част 4

Джоана Мейси ни призовава от известно време да действаме едновременно в три посоки, за да се придвижим към устойчиво бъдеще: „Провеждане на действия в защита на живота на Земята: действия за забавяне на щетите върху Земята и нейните същества; Създаване на алтернативни институции: анализ на структурни причини и създаване на [...]

Личностното развитие и Социалната промяна – част 3

Допълнение към практиките и съзнанието за ненасилие на групово и организационно ниво. Максимизиране на желанието за ефективност и устойчивост Две предизвикателства, пред които хората са изправени, когато се събират, за да се организират и работят за промяна, са как да функционират ефективно заедно в лицето на различни мнения и желания [...]

Личностното развитие и Социалната промяна – част 2

ННК (ненасилствената комуникация) в подкрепа на социалните промени В повечето време аз почти забравям, че ННК е съкращение, което съдържа думата „комуникация“. Вместо това мисля за ННК като набор от принципи и практики за интегриране на съзнанието за ненасилие във всички нива на живот: В личен план практикуването на ННК [...]

Личностното развитие и Социалната промяна – част 1

    Социалната промяна и личностното развитие – достатъчно ли е просто „да работим върху себе си“ ? Светът днес ни показва, че е нужна промяна. Големи са дискусиите откъде да се започне, какво точно и как. За все повече хора става ясно, че промяна е нужна на лично, индивидуално ниво. С [...]

Корените на насилието – 2

Известният психиатър Алис Милър формулира корените на насилието в 12 точки*: „Вече няколко години има доказателства, че пагубните ефекти от травматизацията на децата взимат неизбежните си жертви в обществото - факт, който все още ни е забранено да признаем. Това знание засяга всеки един от нас и ако бъде разпространено [...]

Корените на насилието – 1

Откъде започва насилието? Причините и корените на насилието ме занимават от известно време. Кое е онова, което е от основно значение и накланя везните един да използва насилие, а друг – не? Как така се получава, че често в сходни ситуации, различни хора реагират по различен начин – един ще [...]

Ключови намерения, когато използваме Ненасилствена комуникация

  Когато използваме ННК, ние се предържаме съзнателно следните намерения, защото вярваме, че те ни помагат да допринесем за един свят, в който нуждите на всички са взети предвид по мирен начин.        Живот с открито и отворено сърце    Емпатия и състрадание към себе си: Стремим се [...]

Ключови убеждения

  Убежденията ни са това, в което вярваме. Те се формират още в началото на живота ни от средата ни, родителите ни, начинът, по който сме отглеждани, културата.         Нашите убеждения и вярвания (има Бог, няма Бог, хората са добри, хората са лоши, т.н.) определят изцяло начина, [...]

Ненасилие – личен избор за подход и отношение към живота

Всеки един от нас във всеки един момент от живота си има избор как да подходи към живота, в какво да вярва, какво да е отношението му, как да действа и реагира. Нужна е съзнателност, за да знаем, че имаме този избор на разположение - във всеки момент! Ненасилието, ненасилственото [...]

Принципите на Махатма Ганди за ненасилие в ежедневието – Принцип 7

7. Ненасилието започва с вътрешна практика Колкото и големи и амбициозни да са кампаниите на Ганди, той редовно напомня на всички за индивидуалния характер на практиката му. Той пише подробно за своето лично пътуване като неразделна част от работата си и свързва ненасилието с търсенето на истината, започвайки отвътре навън. [...]

Принципите на Махатма Ганди за ненасилие в ежедневието – Принцип 6

6. От опозиция до визия Един от ключовите аспекти на „несътрудничеството“ (noncooperation) на Ганди е, че кампаниите редовно надхвърлят рамката на обикновен протест и включват елемент от това, което Шариф Абдула нарече „прилагане  на визия“ (лична комуникация, 2003 г.) – самите действия са предвестие за т желания резултат. Един ясен [...]

Принципите на Махатма Ганди за ненасилие в ежедневието – Принцип 5

5. Решения, които са приемливи за всички Един от основните методи на Ганди е не-сътрудничеството. И макар че на повърхността не-сътрудничеството може да изглежда като противопоставяне, Ганди винаги е твърдял, че „моето несътрудничество има своите корени не в омраза, а в любов“ (Gandhi the Man, стр. 56). Този принцип  излиза [...]

Принципите на Махатма Ганди за ненасилие в ежедневието – Принцип 4

4. Да се позоваваме ( да се обръщаме) към човечността на другите (Appealing to Others’ Humanity) Когато виждаме другите като лоши, зли, неспособни да се грижат или по някакъв фундаментален начин негодни за  трансформация и промяна, тогава единствената налична стратегия е да ги надвием и да ги победим. Приемането на [...]

Принципите на Махатма Ганди за ненасилие в ежедневието – Принцип 3

3. Да виждаш човечността на другите Един превод на думата ahimsa е „състояние на сърцето, в което няма врагове“. И наистина Ганди работи неуморно, за да поддържа отношения на уважение, отвореност и доверие с всички, независимо до колко се противопоставя на позицията, политиките и действията на всеки, с когото се [...]

Принципите на Махатма Ганди за ненасилие в ежедневието – Принцип 2

Смелостта да посрещнем последствията Историята на ненасилието е изпълнена с примери на хора, готови да издържат крайни последици, за да живеят в съответствие с техните ценности. Традицията на Ганди, в частност, включва готовността да се изправиш срещу смъртта, за да постигнеш намерението и опита на чисто ненасилие. „Точно както човек [...]

Принципите на Махатма Ганди за ненасилие в ежедневието – Принцип 1

Корените на Ненасилствената комуникация и Ненасилие като начин на живот Покрай работата на Маршал Розенберг и придобилата голяма популярност практика на Ненасилствената комуникация, все повече хора се запознават с един начин на общуване, в който насилието отсъства. Той е само част от по-голяма картина – от един цялостен ненасилствен подход [...]

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •