Ненасилие към светa

Размисли за живота, който водим на планетата – и как той може да има ненасилствена форма и отношение към всички останали форми на живот и към самата планета.

Прекомерната консумация и използване на ресурси – насилие към планетата

Един от принципите за ненасилствен начин на живот е да взимаме само толкова и тогава, колкото и както не е в ущърб или вреда на някого. Днешният начин на живот на западните общества изисква изключително много ресурси от планетата - поради прекомерно консуматорство и потребление. Хората искаме да имаме - [...]

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •