Ненасилствено учене

Коя е основната предспоставка за любов към ученето, за това да обичаш и да искаш да учиш? Липсата на принуда. Отсъствието на натиск и насилие. Ненасилственото учене е онова, което се случва с желанието и готовността на учащия – то е най-естественото за него учене и онова, което поддържа в него любопитството и изследователския дух.

Едно дете никога не е “напреднало” или “изоставащо”

 Система, която е проектирана да обозначава детето като „напреднало“ или „изостанало“, не е система, която е създадена с оглед на най-добрия интерес и познания за децата и човешката природа и процес на учене. Всички деца са уникални личности с любопитни и креативни умове. Всеки е напълно способен да научи точно [...]

Митко, който се усмихваше на звездите

Кой съм аз? Каква е моята уникалност, автентичност? Защо съм тук? Как да проявя своята уникалност и автентичност? Как да бъда себе си? Как да слушам себе си и да остана свързан със себе си? Какво ме прави щастлив? Какво ми доставя удоволствие да правя? Как да отстоя себе си [...]

“Мими и Макс”

Един от първите, най-старите начини за предаване на ценности и мъдрости на човешкото общество е чрез разказването на истории. За децата историите, заедно с играта и преживяванията, са най-преките пътища до техните сърца и умове. Когато искаме да предадем (не да наложим, а да предадем) някакви ценности - един от [...]

Медиацията – ненасилствена реакция към конфликтите и разделението

Прави ли ви впечатление? Светът потъва в разделение.   Това е точно как функционира настоящия модел на функциониране на обществата, който доминира. Авторитарен, изискващ, налагащ се. Разделя хората - възрастни и деца, мъже и жени, черни - бели, религиозни-нерелигиозни, християни-мюсюлмани, православни-католици-протестанти, богати - бедни, хетеросексуални-хомосексуални, различни етноси, а в последните [...]

Какво можем да правим като възрастни около деца?

Няколко са нещата, които като учители и родители - като възрастни -  можем да направим, за да подпомогнем развиването на нагласа и съзнание в децата за ненасилствени отношения и взаимодействия, за подходи, търсещи решения, които отговарят на всички нужди. 1. Нашето собствено развитие Често ние сме по-насочени към това какво [...]

Начини за създаване на сигурност и доверие в учебното пространство

Без съмнение, средата на емоционална безопасност и доверие в едно учебно пространство е основата за учене.  Тъй като без усещане за сигурност и доверие, няма как да се осъществи процесът, наречен "учене", (той изисква спокойно и релаксирано състояние на мозъка - състояние, в което той може да възприема, обработва, свързва, [...]

Една наистина подкрепяща реакция при предизвикателни моменти

"Когато ученик хвърли нещо, удари друго дете или крещи на учителя, започвам с фразата: "Обзалагам се, че е много неприятно да изгубиш контрол." Те винаги казват, че чувството е ужасно. Тогава питам "Можем ли да работим заедно по това как да предовратим такива случки отново?" В 100% от случаите отговорът [...]

Какви емоции изпитват децата днес в училище? Как това повлиява на ученето им?

Какви емоции изпитват децата днес в училище? Как това повлиява на ученето им? Дали са радост, въодушевление, ентусиазъм, желание, нетърпение, възхищение, вълнение Или са страх, безпокойство, тревожност, притеснение. Също – срам, вина, тъга, унижение, самота, раздразнение, разочарование (от себе си, от другите, от света), гняв, ярост... Как това повлиява на [...]

Учене без насилие – Безопасната класна стая – 1

Безопасната класна стая е тази, в която има безопасност. Безопасност има там, където няма насилие. Там, където има насилие - няма безопасност. Там, където няма насилие - има усещане за безопасност. Безопасността е базова човешка нужда и базова предпоставка за случване на всякакви процеси, в това число и учене, запомняне. [...]

Ненасилствено преподаване

За десетте години, откакто преподавам, около година и половина от които в няколко държавни училища, съм се срещала с десетки учители – такива, които работят в държавната образователна система, и жадуват да я променят. Убедена съм, че няма учител, който да не иска да използва различни формати и методи, да [...]

Ненасилствено учене и образование

От малка любимата ми дейност е да чета и да пиша.  Оставена сама, мога да правя това по цял ден - редувам ги - чета, пиша, чета, пиша.  Този образ в момента изглежда детето-мечта за повечето родители. Когато аз бях малка обаче, нямаше чак такъв фокус и фиксация с четенето [...]

Обогатяващо живота образование – идеята на Маршал Розенберг

"В последно време формалното образование е фокусирано върху проблема за създаването на подходяща учебна програма за учениците. В сравнение с това Обогатяващото живота образование е базирано върху предпоставката, че взаимоотношенията между учители и ученици, между самте ученици, както и между учениците и изучаваното в училище са еднакво важни за тяхната подготовка за [...]

Седемте гряха на нашата система на принудително образование 

Автор: Питър Грей Принудителното образование пречи на естествените способности на децата да се самообразоват  В последния ми материал аз няколко пъти нарекох училището затвор. Почувствах се некомфортно от това, понеже училището е толкова голяма част от моя живот и от животите на всички, които познават. Аз, както и повечето хора, [...]

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •