Защо обратната връзка е толкова важна и какво я прави така трудна?  Какви са предизвикателствата? И какво можем да направим, за да е по-лесна и по-ефективна?

Всички влизаме в отношения непрекъснато – вкъщи, с приятели, в работата, навсякъде, където отидем. Всички по един или друг начин сме повлияни от нещата, които другите правят или не правят. Всички сме взаимосвързани един с други и действията или бездействията на другите имат ефект върху нас. Как споделяме това? Как комуникираме това въздействие?

Обикновено се гледа на ОВ с негативна енергия.

Защо това е така?

Как да даваме обратна връзка без критика?

 

Какво е ОБРАТНА ВРЪЗКА (ОВ)?

ОВ е, когато някой ни казва как това, което сме направили или не сме направили, се е отразило на него.

 

Когато погледнем в Природата – всичко е обратна връзка.

Всичко съществува, благодарение на обратната връзка. Всичко е взаимосвързано и се саморегулира естествено, благодарение на механизмите на обратна връзка, които съществуват и които елементите подават една на друга. Нещо се случва и има обратна връзка вътре в системата, която позволява на системата да се регулира и всеки елемент да се адаптира. Например – има население от определен вид, което започва да нараства прекалено много – отвъд капацитета на екосистемата да го поддържа, тогава ще има обратна връзка под формата на „недостатъчно храна“ за този вид и така системата ще се изрегулира сама и ще има намаляне на количеството организми от този вид.

В нашата „човешка система“, в нашите социални системи, ние сме създали условия, които затрудняват осигуряването на обратна връзка. Всички имаме нужда от обратна връзка – това е начинът, по който се развиваме и усъвършенстваме.  Но повечето от нас виждат обратната връзка като нещо неприятно, нещо, което по възможност избягваме, нещо, което е трудно да приемем. Усещаме я като атака срещу себе си, като нещо, от което има нужда да се защитим.

Как ние като човешки същества и индивиди си даваме обратната връзка един на друг, която ни е необходима, за да функционираме добре?

Идеята за ОБРАТНАТА ВРЪЗКА като подарък

Обучителят по ненасилствена комуникация и ненасилствен начин на живот Мики Каштан вижда обратната връзка като подарък. Като принос за развитието на другия човек. Като възможност за учене и израстване за другия и един възможен начин за нас да допринесем за негово развитие.  

Но по какъв начин обратната връзка е подарък и как да стигнем до този момент, в което тя действително прилича и се усеща като подарък?

Обикновено, ние искаме да дадем обратна връзка поради някаква потребност (нужда), която имаме (като всяко друго действие, което предприемаме). Трудно е да стигнем до това разбираме, че всъщност предлагаме подарък.

Важно е малко по малко да започнем да разбираме какво точно я прави подарък, в какви условия и обстоятелства тя реално е принос за другия човек.

Ето някои елементи, които превръщат обратната връзка от неприятност в подарък:

 1. Нашето собствено намерение, когато даваме обратна връзка – дали искаме да споделим на другия човек нещо, което би обогатило живота му или искаме да му посочим грешка, какво е сбъркал, какво не е направил правилно, да го критикуваме, да го обвиним
 2. Каква е целта, с която даваме обратната връзка? Да създадем промяна в поведението на другия (хората винаги усещат, когато им споделяме нещо с цел да го променят) или за да се свържем, да постигнем повече разбиране, доверие
 3. Къде е властта? Ако властта е само в този, който говори и дава обратната връзка, естествено е другият да се почувства в отбранителна позиция, да почувства нужда да се защитава или най-малкото – да се затвори към нас.
 4. Резултатът. Дали той е предизвестен и предварително ясен или изниква в диалога и взаимното чуване и разискване на казуса

Ето една много полезна сравнителна таблица, която дава представа кои насоки и промени в обратната връзка има голяма вероятност да я направят подарък за другия:

Сравнителна таблица

Уникалните способности на ненасилственото общуване като инструмент за даване на обратна връзка

Обратна връзка, основана на Оценка Обратна връзка, основана на ненасилствено общуване
Цел: да създаде промяна в поведението Цел: Свързване, разбиране и доверие като основи на решението дали и каква промяна да се случи
Източник на авторитет: даващият Източник на авторитет: споделен между даващия и получаващия
Резултат: предварително определен Резултат: излиза от диалога и взаимното разбиране на ситуацията
Режим: Излагане на фактите без изслушване на получаващия обратната връзка и без взимане предвид на неговата ситуация Режим: Диалог и проучване на чувствата, нуждите, ценностите и условията за получателя
Формат: Оценка и генерализация,

включително и върху личността

Формат: описание на момента; специфични наблюдения на поведението

 

Отговор на Реакция: Дебат, спор, критика; допускане, че даващият обратна връзка знае, „съпротива” от страна на приемащия Отговор на Реакция:: Емпатия, опит да се разбере другия и да се даде глас (чрез въпроси) на неговите чувства и потребности, признание за неговите трудности
Ниво на ангажираност: вътрешното преживяване не се счита за уместно Ниво на ангажираност: Прозрачност, готовност за споделяне на вътрешното преживяване за засилване на усещането за връзка
Позиция: ангажимент към „Какво е правилно“; нежелание за включване на нова отправна входна точка Позиция: гъвкавост; отвореност за изместване на позицията въз основа на потенциално неочаквани отговори или информация
Закриване: Неясни изводи; липса на яснота какво се иска от получателя в момента или в бъдещи взаимодействия Закриване: Ясни молби в края на разговора, както в момента, така и за бъдещи взаимодействия
Последствия: положителни за осъществяване на обратна връзка, отрицателни за недействието на обратната връзка Последствия: задоволяване на нужди; намерение за продължаване на диалога, ако не са удовлетворени нуждите, за да се увеличат шансовете за тяхното посрещане

 

По записки от “Обратна връзка без критика” – курс на Мики Каштан

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •