Обратна връзка

Всичко в Природата има механизъм за обратна връзка. Най-естественият начин да се подобрят процесите, системите, отношенията, да се върви към баланс и към хармония.

Кое прави при нас трудно получаването и даването на обратна връзка? Защо ни е страх от от нея? Какви са предизвикателствата, какви са пречките? Какво ще направи възможно да се даде обратна връзка? Как можем да даваме такава ненасилствено?  Всичко това е за промяна – това е голяма промяна в парадигмата – от гледането на обратната връзка като на нещо гадно и неприятно и критично, което даваме на някого към виждането й като подарък, като принос, като нещо, което предлагаме на някого, за да подкрепи неговото учене и растеж и способност да функционират по начин, който поддържа себе си и всички останали около тях.

Трудностите при даване на обратна връзка – 6

Друга причина, поради която можем да спестим обратна връзка е, ако не можем (нямаме смелост) да чуем какво ще ни кажат обратно (защото би могло да предизвика реакция в нас или да ни е страх).   Ако в себе си имаме такова притеснение, можем отново да се обърнем към намерението [...]

Трудностите при даване на обратна връзка – 5

Възможна причина 5 Друго предизвикателство пред даването на обратна връзка е, когато се притесняваме, че ще звучим властно и изискващо. Когато сме в позиция на повече власт спрямо другите, нашата обратна връзка лесно може да излезе като изискване. Например: Случай с коуч на отбор. Един от играчите идва и казва: [...]

Трудностите при даване на обратна връзка – 4

Възможна причина 4 Друго, което прави даването на обратна връзка толкова трудно е страхът, че няма да бъдем харесвани. Все едно във въздуха се върти убеждението, което непрекъснато вдишваме, че обратната връзка е нещо много неприятно и затова другият човек няма да ни хареса. С други думи – ако можем [...]

Трудностите при даване на обратна връзка – 3

Възможна причина 3 Друго предизвикателство в даването на обратна връзка – когато другият човек има много силна емоционална реакция и оттам тръгва голямо неразбиране и недоразумение и отнема много умствени и физически усилия да комуникираш ясно намерението си. Когато предлагаме обратна връзка на някой, който не я приема добре, винаги [...]

Трудностите при даване на обратна връзка – 2

Възможна причина 2 Едно от обстоятелствата, които правят даването на обратна връзка трудно е предишна история, която имаме с човека, на когото искаме да дадем обратна връзка. И ако в миналото сме правили опити да дадем обратна връзка и тя не е била добре приета или чута или пък ние [...]

Трудностите при даване на обратна връзка – 1

Какво прави даването на обратна връзка толкова трудно? И какво можем да направим, за да го направим по-лесно и по-ефективно? Какви са предизвикателствата? Какви са препятствията? А какво би направило даването на обратна връзка възможно и леко? И трети въпрос – Как бихме могли да направим обратната си връзка към [...]

Обратната връзка като подарък

Защо обратната връзка е толкова важна и какво я прави така трудна?  Какви са предизвикателствата? И какво можем да направим, за да е по-лесна и по-ефективна? Всички влизаме в отношения непрекъснато – вкъщи, с приятели, в работата, навсякъде, където отидем. Всички по един или друг начин сме повлияни от нещата, [...]

Четири избора, когато чуем трудно съобщение

Във всеки един момент, когато разговаряме с някого или чуем трудно за нас съобщение, ние имаме избор как да го приемем вътре в себе си:     Осъдително отношение навън (Към другите) - да обвиним или критикуваме другите Това е твоя вина! Ти си...! Ти трябва/трябваше...! Това е Гласът на [...]

Четири типа Обратна връзка

Ето четири различни начина, по които можете да предложите обратна връзка, последвани от четири начина, по които можете да чуете всяка обратна връзка (и всяко съобщение): Фокус върху: Какво не е правилно? Какво не е наред? Какво е грешно? – Това е подходът на Разрушителна критика: унизителна, депресивна, наказателна с [...]

Знам, че съм готов да дам ОБРАТНА ВРЪЗКА, когато:

Знам, че съм готов да дам ОБРАТНА ВРЪЗКА, когато: Се чувствам готов да седна до теб, а не срещу теб Съм готов да поставя проблема пред нас, а не между нас (или да ти го подавам, прехвърлям) Съм готов да слушам, да задавам въпроси и да приема, че може да [...]

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •