Общуване

Пътят към другите

Отвъд обвиненията, има едно място…

Дойде ми да напиша това – не като специалист, не като експерт, не като компетентен учител или родител, не като нравственоучител или правораздавател, дори не като активен гражданин, който взима отношение по наболелите актуални проблеми на обществото си – а като човек – като човешко същество, което трудно остава безучастно [...]

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •