Когато много хора за първи път започнат да учат Ненасилствена комуникация, те толкова се ентусиазират от възможностите, които виждат да се разгръщат пред тях, че веднага се опитват да го използват навсякъде. Достатъчно често резултатите могат да бъдат катастрофални, като например другите хора да станат дълбоко подозрителни към Ненасилствената комуникация. Ето пример за това, което хората често чуват от другите при такива обстоятелства:

 • „Сякаш имам пълен непознат в къщата си.“
 • „Не това ненасилствено нещо върху мен.“
 • „Какво се е случило с теб? Не можеш ли да говориш нормално?“
 • „Звучиш толкова клинично.“
 • „Защо просто не можеш да бъдеш честен с мен и да ми кажеш какво наистина се случва с теб?“

Основният проблем, който се случва тук, така както аз го виждам, е, че хората се влюбват в това, което ненасилствената комуникация може да донесе в живота им и на света, като приписват това чудо на използвания език, а не на смяната на съзнанието (убежденията, намеренията, бел.ред.), която предхожда езика и избора на думи. В резултат на това те използват езика във взаимодействието си с другите, вместо да го разглеждат като инструмент за практика, създаден да подкрепя интеграцията на принципите и да улеснява навигацията в трудни моменти с взаимно съгласие. Поради това колко предизвикателно е това разграничение между езика и основното съзнание, искам внимателно да разопаковам този парадокс.

Стремеж към интеграция

Почти всеки, с когото съм взаимодействала, вижда и изпитва непосредствената сила на Ненасилствената комуникация, когато се използва от опитен човек, който е спокоен и присъстващ в момента на използването й. Дори хората, които иначе биха били несъгласни с убежденията и намеренията на ненасилствената комуникация, особено с идеята да надхвърлят изцяло мисленето в плоскостта на правилно / грешно, извличат незабавна полза от това да бъдат чути. Въпреки това, за да стигнете до нивото на майсторство, което позволява да се появи такова присъствие и плавност, изисква нещо далеч отвъд въоръжаването с определен шаблон на изразяване. Докато тази интеграция се случи, разликата между думите и съзнанието вероятно ще се прояви като липса на автентичност, което е точно онова, което досажда на хората.

Два фактора се комбинират, за да създадат тази пропаст. Едното е неудобството в използването на нова и непозната форма на реч. Пробването на нещо ново, особено ако има напрежение с друг човек, е много вероятно да доведе до самоосъзнаване и дискомфорт. Ако изпитваме такъв дискомфорт и след това го скрием, това веднага ще се прояви като неавтентичност. С всяко скриване на видим дискомфорт се случва така.

Другият аспект на пропастта произлиза по-директно от разликата между нашите думи и мисли. Ако използваме емпатични думи, докато всъщност съдим другия човек или се опитаме да нагласим нещо да прилича на молба, когато всъщност то реално е изискване, ние създаваме вътрешно напрежение. Емпатичните думи или нашата молба вероятно ще носят със себе си това напрежение – в движението на тялото ни или в тона на глава. Като добавим към това нашата обичайна ангажираност с това „да направим всичко правилно“ и възможността за свързване намалява, дори когато се опитваме да създадем едно по-удовлетворяващо ниво на връзка.

Интеграцията адресира и двата аспекта едновременно. Ставайки по-гъвкави и спокойни със самия език, е все по-малко вероятно да звучи тромаво. Можем да говорим поетично и с лекота и когато използваме езика на нуждите, при условие, че сме го овладели и при условие, че искрено ни е грижа за благосъстоянието на другия човек дори и да сме в конфликт и да имаме капацитета да пуснем привързаността към конкретен резултат, докато участваме в диалог.

Практика и Живот

Интеграцията не се случва за една нощ или от само себе си, просто защото ние много харесваме новите идеи. Интеграцията произтича от практиката. Ето защо хора, които учат ненасилствена комуникация толкова често са привлечени от други, които вече са понаучили този начин на общуване – за да могат да практикуват заедно. Нямам съмнения, че използването на езиковия шаблон (когато видях…почувствах…защото имам нужда от….моля те да…) в среда на обучение и практика, където всички останали имат същото намерение, подкрепя интегрирането на принципите, които са всъщност сърцето на ненасилствената комуникация. В същото време моля хората да оставят този шаблон напълно, когато са извън практическата група и да се съсредоточат само върху онова, което е най-вероятно, миг след мъг, да доведе до резултат, който посреща нуждите на всички. Само ако беше толкова лесно да се направи…Хората продължават да се „държат“ за езика и шаблона, защото е нещо толкова конкретно, че те се чувстват по-сигурни, имайки го като „патерица“, без да осъзнават, че губят най-ценния си ресурс, който е автентичността на намерението на сърцето им.

Зачитане на избора на другите

Винаги съм щастлива, когато виждам двойки или работни екипи да идват заедно на обучение. Това е така, защото връзката, в която се намират, осигурява естествен контекст за взаимно съгласие да практикуват заедно. Освен ако нямаме определена за тази цел среда за обучение или изрично съгласие от друг човек да приеме собствените ни усилия да научим нов начин за свързване и комуникация, ние всъщност практикуваме ВЪРХУ други хора, а не С тях. Това за мен не означава никога да не използваме ненасилствена комуникация, освен когато сме я интегрирали напълно или в обучителни условия. Можем също така да получим нечие съгласие в движение, особено ако изразим желанието си по отношение на ползата за двама ни. Ако кажем нещо от рода на: „Толкова съм наясно колко пъти сме водили същия този разговор с болезнени резултати. Бих искал да опитам нещо различно. Аз съм доста нов в него и затова може да звучи тромаво или стерилно. Въпреки това вярвам, че може да ни даде нови пътища за разрешаване на тази зациклила ситуация. Отворен ли си да го изпробваме?„,има много повече шанс другият човек да има добронамереност към това, което правим, вместо да се дразни.

Адаптиране към контекста

Да се опитаме да внесем ненасилствената комуникация в работна среда на работното ни място не е същото като да опитваме да я използваме в личните си взаимодействия и отношения или в терапевтична връзка. Именно, защото съм използвала ННК в тези и други контексти, имам дълбока признателност за това колко яснота, гъвкавост и креативност са необходими, за да се навигира в разликата между тези различни среди и контексти.

Повече хора изучават ненасилствената комуникация в контекста на обучение, в което най-често фокусът е върху личните връзки или върху собственото им лечение. Един терапевтичен (лечебен, с цел лечение) контекст се осъществява на база на много високо ниво на доверие и обикновено в него има изрично съгласие от всички участници да се ангажират от ниво на уязвимост и дълбочина. Идвайки от този контекст в други среди, където условията са различни, отношенията между хората са различни и където хората обикновено са свикнали да защитават своята уязвимост, ни поставя пред специфични предизвикателства.

Например, ако когато някой на работа изрази фрустрация или разпространява слухове по отношение на друг човек, ние реагираме с емпатичен отговор, моделиран по същия начин, по който се е случвал на обучението, има два риска – да звучи тромаво (ако все още не сме интегрирали съзнанието и намеренията зад ННК цялостно) и също така да покани човека отстреща да говори от ниво на уязвимост, на което той не се е съгласявал. Той наистина иска да бъде чут и разбран за това, което казва – ние всички искаме това – иначе въобще не бихме говорили. Обаче, да бъдеш чут и разбран не е същото като това да поканят най-дълбоките ти нужди или чувства на показ на повърхността. В различните контексти, начините, по който ще предадем и разкрием на другия, че е чут и разбран, ще варират. За тази цел ние имаме повече нужда от гъвкавост и фокус на сърцето, отколкото от нервно усилие да запомним „правилните“ думи.

Парадоксът на практика, базирана на езика

В крайна сметка, това, на което аз се надявам, е, че хората, които учат ненасилствена комуникация ще развият парадоксална връзка със специфичните изрази, които са част от тази практика. Моето собствено призвание и кауза, свързани с разпространението на ННК по света е базирано на желанието да трансформирам как ние виждаме и се отнасяме към себе си, към другите и към света, от който сме част. Надявам се да подкрепям морал, който не зависи от строгите понятия за това какво е „правилно“ и „грешно“ и подкрепя социални структури и институции, фокусирани върху човешките нужди като свой първи приоритет. Нямам никакво желание да виждам свят, в който всички говорят по един и същи начин и използват едни и същи думи. Представям си, че дори и без никой да променя начина, по който говори, много трансформации могат да се случат само, ако възприемем един въпрос: „Какво би подкрепило резултат, който би работил за всички в тази ситуация?“

В същото време, страстно вярвам в практиката и практикуването като надежден път за промяна, майсторство и свобода. Гениалното, което Маршал Розенберг носи на света ни, така, както аз го виждам, е практика, която използва много специфична форма на реч в специфична последователност и по начин, който подкрепя трансформация на съзнанието. Използвайте езика и с времето ще се сдобиете с по-дълбоко знание за себе си и повече свобода на избор. Практикувайте ролеви игри в група за обучение и с времето ще се сдобиете с повече лекота в това да помните и своите, и чуждите нужди в моментите, в които сте в конфликт с другите. Надявам се към мене да се присъединят други, които ценят практиката и нейните трансформиращи възможности и в същото време разбират, че животът не е практика в група. Извън средата, в която практикуваме, аз се надявам всички да можем да си спомняме основните принципи, които ни движат и да се фокусираме основно върху това как да синхронизираме своите действия и думи с най-дълбоките желания на сърцето ни и основните ни ценности.

Автор: Мики Каштан

Статията в оригинал: Тук

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •