Един от принципите за ненасилствен начин на живот е да взимаме само толкова и тогава, колкото и както не е в ущърб или вреда на някого.

Днешният начин на живот на западните общества изисква изключително много ресурси от планетата – поради прекомерно консуматорство и потребление. Хората искаме да имаме – най-новото, по много.

Това е така по няколко причини:

 1. Силното ни отдалечаване от собствената ни същност и от истинските ни потребности и объркването им (заменянето им) със стратегии. Започваме да бъркаме истинската нужда със стратегията (начинът), по който да я удовлетворим. Имаме много начини за посрещане на нашите потребности и много от тях по никакъв начин не влияят неблагоприятно върху земята.  Ние нямаме нужда от часовник Ролекс, телефон Айфон, кола последен модел BMW или подобни. Това са само стратегии за постигане на определени нужди. С подкрепата на икономиката, ние често можем да объркаме своите нужди с конкретни стратегии. Нуждата да бъдем видени, зачетени, ценени и харесвани може за някои хора да изглежда възможна за удовлетворяване само чрез сдобиване с последен модел дрехи, определена марка облекло, телефон или автомобил. За да се докажем, за да затвърдим усещането си за стойност, ние можем да изберем много стратегии, които подхранват прекомерното и ненужно използване на ресурси и консуматорство.
 2. Икономиката и създаденото усещане за “недостиг”. Времето, в които живеем и икономиката, по начина, по който съществува и се развива днес, иска от нас да сме добри консуматори и да консумираме повече и повече (за да печели тя повече и повече)  Тя или оставя усещането за недостатъчност на ресурси, или за нас като недостатъчни или недостатъчно ценни, ако нямаме този или онзи определен продукт. Маршал Розенберг казва; „Светът разполага с достатъчно ресурси, за да задоволи нуждите на всеки, но ако хората осъзнаят действителните си нужди, от тях няма да станат добри потребители. Нашата икономика изисква хората да мислят, че имат нужда от часовник Rolex, кола Lexus или бургер на McDonald’s. Но това не са нужди, а стратегии, а начинът на живот, който те произвеждат, оставя много истински нужди незадоволени. “
 3. Социалните структури – Благодарение на социалните структури, такива, каквито са създадени и съществуват днес, много от нас мислят, че трябва да имат много повече, отколкото им е нужно. Треньорите по ненасилствена комуникация и ненасилствен начин на живот Мики Каштан и Инбал Каштан казват: „Нашият свят предлага достатъчно ресурси за задоволяване на основните нужди на всеки: Оскъдицата, изпитвана от толкова много хора, възниква, защото ние не сме проектирали социалните си структури, за да отговорим на нуждите на всеки. Можем да отнесем всяка очевидна оскъдица към ограниченията на текущите системи и социални структури, криза на въображението и/или липса на умения за насърчаване на връзката. “

 

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •