Процесът на ненасилствено общуване

Обяснен в 10 минути:

 

 

Ненасилственото общуване има две части/два аспекта:

 1. Едната част се отнася до моментите, в които ние говорим – нашето себеизразяване и споделяне
 2. Другата част се отнася до моментите, в които другият говори – ние слушаме

Всяка една част съдържа четири стъпки – четири елемента, използването на които ни помага за осъществяването на общуване, което ни свързва, вместо комуникация, която ни раздалечава един от друг.

 1. Първа част – СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ (споделяне от наша страна) – ясно изразяваме как се чувстваме, без обвинения, осъждане, вина или прехвърляне на отговорност към отсрещния човек

 

 • Първи елемент на споделянето – НАШИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ* – какво виждаме или чуваме (какво наблюдаваме), свободно от оценки и обвинения –

 

Виждам/чувам…( че ме подминаваш, без дори да ме погледнеш.)

 

 • Втори елемент на споделянето – НАШИТЕ ЧУВСТВА** (емоции, усещания, не мисли) във връзка с това, което наблюдаваме –

 

Чувствам се… (объркан, разстроен, изненадан…)

 

 • Трети елемент на споделянето – НАШИТЕ НУЖДИ *** (онова, което е наша потребност или ценност, не преференция, желание или конкретно действие) –

 

Имам нужда от … (яснота, информация, връзка, подкрепа, грижа)

 

 • Четвърти елемент на споделянето – НАШИТЕ МОЛБИ **** (ясна и конкретна молба (без настояване и изискване) за онова, което би обогатило живота ми ) –

 

„Би ли желал да…(споделиш как се чувстваш и какво става с теб?)

 

 1. Втора част – ЕМПАТИЧНО СЛУШАНЕ – емпатично слушаме и приемаме как другият се чувства, без да чуваме обвинения, вина или прехвърляне на отговорност към нас

 

 • Първи елемент–НАБЛЮДЕНИЯ* – какво другият човек вижда или чува –

 

Когато видиш, че … (той тръшва силно вратата)

 

 • Втори елемент на споделянето –ЧУВСТВА** (емоции, усещания, не мисли) във връзка с това, което вижда (нашите предположения за неговите чувства) – .

 

…се чувстваш … (притеснен, уплашен, ядосан, раздразнен…)

 • Трети елемент на споделянето – НУЖДИ *** (онова, което е потребност или ценност за другия, не преференция, желание или конкретно действие) –

 

…защото имаш нужда от … (безопасност, сигурност, спокойствие)

 

 • Четвърти елемент на споделянето –МОЛБИ **** (ясно и конкретно (без настояване и изискване) на онова, което би обогатило живота на другия човек) –

 

„Би искал да…(разбереш какво се случва с него).

 

Внимание:

*Наблюденията лесно могат да бъдат объркани с интерпретации, мисли, оценки, осъждания – напр. Виждам, че си ми обиден. – Повече за това тук

**Чувствата лесно могат да бъдат объркани с мисли – да представяме като чувства неща, които са всъщност наши мисли и преценки – напр. Чувствам се глупаво. Или Чувствам, че ти не си прав. – Повече за това тук.

***Нуждите лесно могат да бъдат объркани със стратегии (начини за удовлетворяване на нуждите ни)– да мислим начините, по които се опитваме да задоволим нашите нужди за самите ни нужди – напр. Нуждая се от почивка в тиха къща сред гората. – почивката в тиха къща сред гората може да е стратегия за удовлетворяване на нуждата от „спокойствие“ и „почивка“, но тези нужди могат да бъдат посрещнати и по други начини – има много начини (стратегии), с които да бъде посрещната една нужда – Повече за това тук

****Молбите лесно могат да бъдат объркани с Изисквания – когато отправяме Молба, ние сме еднакво отворени да чуем и ДА за отговор, и НЕ. Ако сме готови само за ДА и настояваме за ДА, то тогава това не е Молба, а е Изискване – Повече за това тук.

 

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •