Автор: Питър Грей

Принудителното образование пречи на естествените способности на децата да се самообразоват 

В последния ми материал аз няколко пъти нарекох училището затвор. Почувствах се некомфортно от това, понеже училището е толкова голяма част от моя живот и от животите на всички, които познават. Аз, както и повечето хора, които познавам, преминах през пълни 12 години традиционно държавно образование. Моята майка беше преподавател в държавно училище няколко години, моята любима сестра е училищен учител. Имам много добри приятели и роднини, които са учители. Как мога да кажа, че тези добри хора – които обичат децата и страстно са се отдали и потопили в задачата да се опитат да им помогнат – са въвлечени в система на затваряне, задържане и лишаване на децата от свобода? Коментарите на този мой предишен материал ми показаха, че моето сравнение на училището със затвор е донесло дискомфорт и за други хора. 

Понякога намирам, че независимо колко некомфортно едно нещо ме кара да се чувствам – мен или другите, аз трябва да говоря истината. Можем да използваме колкото и каквито евфемизми, които искаме, но буквалната истина е, че училищата, така както генерално съществуват в Съединените щатите и други развити страни, са затвори.  Човешките същества в определена възрастов диапазон (предимно между 6 и 16) са задължени от закон да прекарват голяма част от времето си там, където им се казва какво трябва да правят и където заповедите обикновено се наложени отвън. Те имат или много малко или никакъв глас в създаването на правилата, които трябва да следват. Затворът – така, както е описан по дефиниция – е всяко място на принудително задържане и ограничаване на свободата. 

Сега вие може да кажете, че училищата, каквито ги познаваме, са добри или необходими, но не можете да оспорите, че те са затвори. Да се оспорва последното би било да се твърди, че ние всъщност нямаме система за задължително образование. Или това, или може да използвате някакъв семантичен аргумент, в който можете да твърдите, че “затвор” всъщност означава нещо различно от генералната дефиниция, която посочих тук. Аз мисля, че е важно, във всяка сериозна дискусия, да използваме честно думите с техните значения. 

Понякога хората използват думата “затвор” в метафоричен смисъл, за да съотнесат към всяка ситуация, в която трябва да следват правила или да правят нещата, които са неприятни. В този дух, някои възрастни могат да сравнят своето работно място със затвор или дори брака си със затвор. Но това не е буквалната употреба на термира, защото тези примери включват доброволно, а не принудително ограничаване. В тази и други демократични страни е против закона да се принуди някого да ходи на работа, която човекът не иска да работи или да се ожени/омъжи за някого, за когото не иска да се омъжи. Не е против закона, обаче, да се принуди дете да ходи на училище, всъщност – точно обратното – против закона е да не принудиш дете да ходи на училище, ако си родител и детето ти не иска да ходи. ( да, знам, че някои родители разполагат с необходимите средства за намиране на алтернативно образование или осигуряването на домашно образование, което е приемливо както за детето, така и за държавата, но това не е нормата (законът, ситуацията) в днешното общество и законите в много държави са против такива алтернативни възможности ). Така че, докато работата и бракът може в някои тъжни случаи да се усещат като затвор, училищата обикновено са затвори. 

Сега ето друг термин, който смятам, че заслужава да бъде казан на висок глас: принудително образование. Както и термина затвор, този също звучи грубо. Но, отново, ако имаме задължително образование, то тогава имаме принудително образование. Терминът задължително, ако има някакво значение, то то е, че човекът няма избор спрямо това нещо.  

Въпросът, който си заслужава дискутиране е следният: Е ли принудителното образование – и придружаващото го затворничество на деца – нещо добро или е нещо лошо? Повечето хора изглежда вярват, че, в крайна сметка, е нещо добро, но аз мисля, че, в крайна сметка, е нещо лошо. Тук ще посоча някои от причините защо мисля така – в списък, който наричам “седемте гряха” на нашата система на принудително образование:  

 1. Отказ от свобода въз основа на възрастта 

В моята система от ценности и в тази, която толкова дълго е подкрепяна от демократични мислители, е погрешно да се отрича свободата на който и да е, без основателна причина. За да затворим пълнолетно лице, ние първо трябва да докажем в съда, че това лице е извършило престъпление или е сериозна заплаха за себе си или за другите. Въпреки това ние затваряме деца и тинейджъри в училище само заради тяхната възраст. Това е най-крещящият от греховете на принудителното образование. 

 1. Насърчаване на срам, от една страна, и високомерие, от друга 

Не е лесно да принуждаваме хората да правят това, което не искат. Вече не използваме пръчката и бастуна, както учителите едно време са правили, но вместо това разчитаме на система на непрекъснато тестване, класиране и подреждане на децата в сравнение с техните връстници. 

По този начин ние навлизаме в и изкривяваме човешките емоционални системи на срам и гордост, за да мотивираме децата да вършат работата. Децата са карани да се срамуват, ако се представят по-зле от своите съученици и да се възгордяват, ако се представят по-добре.

Срамът води до това някои деца да отпаднат психологически от образователните усилия и да станат клоуните от класа (не чак толкова лош вариант) или насилници и хулигани (по-лошия вариант) или наркомани или дилъри (много лоши варианти. ) Онези, които чувстват прекомерна гордост от постиженията си, които им донасят високи оценки или почести, може да станат арогантни, неуважителни или пренебрежителни към групата, която не се представя толкова добре на тестовете, съответно – пренебрежително, съответно и към демократичните ценности и процеси (и това може да е най-лошият ефект от всички).

 1. Намеса в развитието на уменията за сътрудничество и грижа 

Ние сме интензивно социални същества, създадени за сътрудничество. Децата естествено искат да помогнат на своите приятели и дори в училище намират начини да го правят. Но нашата конкурентна система за класиране и оценяване на учениците работи срещу кооперативния инстинкт. Прекалено голяма помощ, дадена на един ученик от друг е измама. Подпомагането на другите може дори да навреди на помощника. Някои от тези ученици, които най-силно изпитват това в училище, стават безмилостни. 

Освен това, принудителното разделение по възрасти (насилствената възрастова сегрегация), което се случва в училище, само по себе си насърчава конкуренцията и тормоза и възпрепятства развитието на грижовно отношение. През цялата човешка история децата и юношите са се учили да бъдат грижовни и полезни във взаимодействието си с по-малките деца. Училищна система, изградена върху възрастово разделение, ги лишава от такива възможности.

 1. Намеса в развитието на личната отговорност и самонасочването.

Темата на цялата серия есета в този блог е, че децата са биологично предразположени към поемане на отговорност за собственото си образование (въведение и начално обяснение на тази тема – July 16, 2008, post). Те играят и изследват по начини, които им позволяват да учат за социалния и физическия свят около тях. Те мислят за собственото си бъдеще и предприемат стъпки, за да се подготвят за него. Чрез ограничаване на децата до училище и други управлявани от възрастни програми, и чрез напълване на времето им със задачи, ние ги лишаваме от възможностите и времето, от които се нуждаят, за да поемат тази отговорност. Нещо повече, имплицитното и понякога изрично послание на нашата принудителна училищна система е: “Ако правите това, което ви е казано да правите в училище, всичко ще приключи добре за вас!”. Децата, които повярват в това, могат да спрат да поемат отговорност за собственото си образование. Те могат погрешно да предположат, че някой друг е разбрал какво трябва да знаят, за да станат успешни възрастни, така че те не трябва да мислят за това. Ако животът им не сработи толкова добре, те приемат позицията на жертвата: “Моето училище (или родители или общество) ме провали и затова животът ми е прецакан.”

 1. Свързване на ученето със страх, омраза и трудности

За много ученици училището генерира интензивно безпокойство, свързано с ученето. Учениците, които просто се учат да четат и са малко по-бавни от останалите, се притесняват от четенето пред другите. Тестовете предизвикват безпокойство в почти всеки, който ги възприема сериозно. Заплахите за провал и неуспех и срамът, свързан с провалите и неуспехите, пораждат в някои огромна тревога. Аз открих в моя университет статистика, че висок процент от учениците, дори и в моя доста елитен университет, страдат от тревожност, свързана с математиката, очевидно поради унижение, което са преживели, свързано с математиката в училище. Основен психологически принцип е, че безпокойството възпрепятства ученето. Ученето се случва най-добре в игриво състояние, а безпокойството възпрепятства игривостта. Принудителният характер на обучението превръща ученето в работа. Учителите дори го наричат ​​работа: “Трябва да свършите работата си, преди да можете да играете.” Така че ученето, което децата биологично жадуват, се превръща в труд – нещо, което трябва да се избягва, когато е възможно.

 1. Потискане на критичното мислене

Вероятно една от големите общи цели на образованието е насърчаването на критичното мислене. Но въпреки всичко, което преподавателите посвещават на тази цел, повечето ученици, включително повечето “почетните ученици”, се научават да избягват критичното мислене в училищната си работа. Те научават, че работата им в училище е да получат високи оценки на тестовете и че критичното мислене само губи време и се намесва. За да получиш добра оценка, ти трябва да отгатнеш какво иска да кажеш учителят и след това да го кажеш. Чувал съм това твърдение, изразено безброй пъти от ученици. Посветил съм много усилия за насърчаване на критичното мислене в колежа, разработил съм система за преподаване, предназначена да я популяризира, писал съм статии за това и съм държал речи по темата в конференции за образованието. Ще посветя и бъдещи публикации по темата. Но честно казано, системата за оценяване, която е главният мотиватор в нашата система на образование е мощна сила срещу честни дебати и критично мислене в класната стая. В една система, в която ние, учителите, извършваме оценяване, малко ученици ще критикуват или дори оспорват идеите, които предлагаме, и ако се опитаме да предизвикаме критично мислене като предложим оценяване за него, ние генерираме фалшива критика. .

 1. Намаляване на разнообразието от умения, знания и начини на мислене.

Като принуждаваме всички ученици да вървят през една и съща учебна програма, ние намаляваме техните възможности да тръгнат по алтернативни пътища. Учебната програма представлява малка част от уменията и знанията, които са важни за нашето общество. В този ден и възраст, никой не може да научи повече от само една част от всичко, което има за научаване. Тогава защо да принуждаваме всички да учат една и съща част? Когато децата са свободни – както съм наблюдавал в училища като Съдбъри Вали или в семейства, практикуващи “ънскулинг” – те поемат по нови, разнообразни и непредсказуеми пътища. Те развиват интереси, работят усърдно, за да станат експерти в сферите, които ги очароват и след това намират начин да си изкарват прехраната като преследват своите интереси. Учениците, които са принудени да преминат през стандартния учебен план, имат много по-малко време за преследване на своите собствени интереси и много научават един единствен урок – че техните собствени интереси наистина нямат значение; онова, което има значение е това, което се измерва в училищните тестове. Някои преодоляват това, но твърде много не успяват. 

————–

Този списък с “грехове” не е нов. Много учители, с които съм разговарял са доста наясно с тези вредни последици от принудителното образование и много от тях работят усилено, за да се опитат да им противодействат. Някои се опитват да внедрят толкова усещане за свобода и игра, колкото системата позволява, мнозина правят каквото могат, за да заглушат срама от провала и да намалят тревожността, повечето опитват да позволят и да насърчат сътрудничеството сред учениците, въпреки пречките, които има срещу това, доста учители правят каквото могат и каквото им е позволено, за да насърчат критично мислене. Но самата система работи срещу тях. 

Може дори да бъде справедливо да кажем, че учителите в нашата училищна система са не повече свободни да преподават така, както биха искали, отколкото са самите ученици свободни да учат това, което биха искали. Но учителите, за разлика от учениците, са свободни да напуснат, така че те не са в затвора. 

Трябва също така да добавя, че човешките същества, особено младите човешки същества, са изключително адаптивни и изобретателни. Много ученици намират начини да преодолеят негативните чувства, които принудителното училищно образование им носи и да се фокусират върху положителните. Те се борят срещу “греховете”. Те намират начини да си сътрудничат, да играят, да си помагат един на друг да преодолеят чувства на срам, да поставят неправомерната гордост на мястото й, да се борят с хулиганите, да мислят критично и да прекарват някакво от своето време за истинските си интереси, въпреки силите, които работят срещу тях в училище. Но да правиш всичко това като в същото време едновременно задоволяваш изискванията на системата за принудително образование изисква голямо усилие и мнозина не успяват. Най-малкото – времето, което учениците трябва да прекарат в безсмислена работа или просто следване на заповеди в училище, отнема значително от времето, което те могат да използват, за да се образоват.

Написах тук “седем гряха” на принудителното образование, но устоях на изкушението да ги нарека “седемте гряха”. Може да са повече от седем. Приканвам ви да добавяте още в коментарите. 

За финал добавям, че не не вярвам, че трябва просто да премахнем училищата и да не ги заменим с нищо. Децата могат да се самообразоват, а ние възрастните имаме отговорността да им осигурим среда, която да им позволява да правят това по оптимален начин. 

Статията в оригинал – Тук

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •