Как се чувствам, когато нуждите ми са удовлетворени:

Безгрижен

Благодарен

В безопасност

Ведър

Весел

Вдъхновен

Влюбен

Волен

Възторжен

Възхитен

Възбуден

Горд

Дружелюбен

Доволен

Енергичен

Ентусиазиран

Жизнерадостен

Завладян

Задоволен

Заинтересован

Заинтригуван

Запленен

Заслепен

Изумен

Изненадан

Ликуващ

Любопитен

Мирен

Нащрек

Невъзмутим

Нежен

Нетърпелив

Обчекчен

Обнадежден

Оживен

Окуражен

Оптимистичен

Отдъхнал

Отморен

Отпочинал

Очакващ

Очарован

Пламенен

Погълнат

Поразен

Привързан

Радостен

Развеселен

Развълнуван

Разгорещен

Разнежен

Разтоварен

Разчувстван

Свободен

Слисан

Смаян

Смел

Спокоен

Страстен

Съживен

Стъписан

Топъл

Трогнат

Тържествуващ

Увлечен

Удивен

Уравновесен

щастлив

 

Как се чувствам, когато нуждите ми не са удовлетворени:

Апатичен

Бдителен

Безпомощен

Безразличен

Безутешен

Безучастен

Болезнено

Вбесен

Виновен

Впеценен

Възмутен

Гневен

Грохнал

Жаден

Загрижен

Засрамен

Затруднен

Изморен

Измъчен

Изненадан

Изтощен

Летаргичен

Мрачен

Мъчително

Напрегнат

Негодуващ

Недоверчив

Недоволен

Нервен

Нерешителен

Несигурен

Неспокоен

Нетърпелив

Нещастен

Обезсърчен

Объркан

Озадачен

Огорчен

Опечален

Опасяващ се

Отпаднал

Отвратен

Отегчен

Охладнял

Паникьосан

Песимистичен

Подозрителен

Притеснен

Притъпен

Равнодушен

Разбит

Разгневен

Раздразнен

Разочарован

Разстроен

Разярен

Самотен

Скептичен

Скърбящ

Скучаещ

Слисан

Смутен

Стъписан

Сънлив

Тъжен

Ужасен

Уплашен

Ядосан

Яростен

Вторият необходим компонент, за да се изразяваме, са чувствата. Свързването един с друг става значително по-лесно, след като успеем да развием своя речник за точно и ясно назоваване на актуалните си чувства. Разрешаването на конфликтите се улеснява, след като си позволим да бъдем уязвими и да разкрием своите чувства. ННК прави разлика между изразяването на действителни чувства и употребата на думи и изказвания, които изразяват мисли, заключения, интерпретации и оценки.

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •