Continuous line drawing of heart between two human hands meaning care and love. Vector illustration

Как да се свържем в трудна ситуация?

Често чувам този въпрос в работата си: „Кое е най-важното нещо, което мога да направя, за да разсея конфликт?“

Моят отговор винаги е един и същ.

„Чувайте чувствата и нуждите на участващите хора.“

Независимо дали има потенциал за физическо или емоционално насилие, най-ефективният метод, който някога съм откривал за обезвреждане на конфликт, е да се вслушвам дълбоко в основните нужди на хората в конфликт. Нищо не е по-бързо, по-директно или по-лечебно.

Представете си как бихте се почувствали, ако вашата половинка ви каже, че е поканила семейството си на гости за една седмица по време на ваканцията ви.

Може да й се ядосате, защото сте си представяли, че ще прекарате ваканцията си по съвсем различен начин. Може би получавате само две седмици ваканция годишно и наистина искате почивка.

С раздразнение й казвате: „Как смееш да поканиш семейството си да участва в нашата ваканция, без да го обсъдиш с мен? Хрумнало ли ти е изобщо да обмислиш моите нужди или да ме включиш в обсъждането на това?“

Тя отговаря: „Звучи сякаш си ядосан, защото си искал да правиш нещо друго на нашата ваканция и би искал да участваш в решението.“

„ДА! Как можа да вземеш решение, което засяга живота ми толкова много, без да го обсъдиш с мен?“

„Значи, освен че се ядосваш, че ги поканих, ти също си объркан защо го направих?“

„Да. Аз съм объркан и разочарован.“

Започваш да се успокояваш, защото знаеш, че тя е чула нуждите ти.

След това тя пита: „Също май си и наранен, защото искаше да прекараш времето си само с мен?“

„Да. И наистина исках почивка. Исках тихо време с теб. Очаквах го с нетърпение.”

Сега, когато смята, че сте били изслушани напълно, тя споделя какво се случва с нея.

„Чувствам се наистина тъжна. Не знаех, че се нуждаеш толкова много от времето за почивка. Знам, че харесваш семейството ми, така че когато мама попита дали може да дойде, просто казах добре. Сега, когато виждам колко си разстроен от това, бих искала да помисля отново. Готова съм да променя плановете си, ако можем да създадем ваканция, която да работи и за двама ни. Бихте ли искали да обмислиш това с мен за няколко минути?“

“Със сигурност.”

След миг гневът се разсейва и съществува възможността да се създаде решение, което да оцени нуждите и на двамата.

Това е чудо.

Възможностите за успокояване на конфликти са големи, когато отразявате чувствата и нуждите на другия човек.

Този съвет е откъс от книгата на Мери Макензи, Мирен живот

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •