Възможна причина 3

Друго предизвикателство в даването на обратна връзка – когато другият човек има много силна емоционална реакция и оттам тръгва голямо неразбиране и недоразумение и отнема много умствени и физически усилия да комуникираш ясно намерението си.

Когато предлагаме обратна връзка на някой, който не я приема добре, винаги има страх в нас, че това ще се случи отново и че тогава цялото действие ще изисква от нас много енергия, за да се свържем отново.

Какво би могло да допринася другият човек да има такова предизвикателство с обратната ни връзка?

Най-вероятно е страх и затваряне.

Ние сме отгледани и обучени в общество, което разглежда света и другите през обектива на какво е правилно и какво е грешно, какво другите трябва да правят и какво не трябва да правят, какво е подходящо и какво не е подходящо и какво е нормално и какво е ненормално, а не през обектива на това какво посреща нуждите ни и какво не ги посреща – без да поставяме оценки върху това. По тази причина повечето от нас не знаят как да дадат обратна връзка, която не е критика, как да дадат обратна връзка, която е частица информация за другия човек. И понеже повечето от нас дават информация основно по този начин – с критика или обвинение, е много вероятно другият човек да има силна емоционална реакция. Така че реално има страх и от двата края. Очевидно, за да направим обратната връзка ефективна, ни е нужно да намерим начин да я изразим по начин, който е най-малко вероятно да бъде чут като критика. Разбира се, няма начин, който да може да ни гарантира резултата – това не е възможно. Вместо това, онова, което можем да направим е да намалим риска, че нещо ще бъде чуто като обвинение – ще разгледаме и това – какво можем да направим, за да намалил опасността нещо да бъде чуто като критика.  Нужно е също така да бъдем внимателни по отношение на изразяването на собствените си чувства и нужди и поемането на лична отговорност за тях, а не да ги прехвърляме на другия човек или да искаме от него да се промени и да задоволи нашите нужди.

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •