Възможна причина 5

Друго предизвикателство пред даването на обратна връзка е, когато се притесняваме, че ще звучим властно и изискващо.

Когато сме в позиция на повече власт спрямо другите, нашата обратна връзка лесно може да излезе като изискване.

Например:

Случай с коуч на отбор. Един от играчите идва и казва: „Не мога да практикувам днес и утре, защото имам ангажимент с ортодонт.“ Коучът се чувства неприятно да каже следното: „Хей, всички останали си правят ангажиментите така, че да напаснат графиците си спрямо общите тренировки и т.н. Ако е някакво неочаквано и непредвидено събитие, погребение или т.н. – ок, случва се от време на време, разбирам, но ние се събираме и тренираме с отбора само в определени моменти и този е точно такъв.“

Когато сме на позиция, която е с повече власт, нашата обратна връзка често може да бъде чута и възприета като изискване и налагане и ако не искаме това да се случи, можем лесно да изберем да не дадем обратна връзка. И как можем да предложим обратна връзка и да останем в диалог, държейки като приоритет потребностите на всички? – това е дилемата в случая.

Възможен път към облекчаване на ситуация като тази е намерението за поддържане на връзка с човека и уважение към всички потребности.

Можем да изразим своето притеснение – първо това, че се притесняваме как ще прозвучи това, което ще кажем. И второ – притеснението за ограниченото време за тренировки: „Ето моето притеснение – имаме ограничено време за тренировки и аз имах разбирането, че всички сме се съгласили на високо ниво на ангажираност и отговорност към всяка тренировка и се чудя дали си взел това предвид, правейки своя избор да уговориш този ангажимент и дали си помислил за влиянието на това върху останалите от екипа.“ Това е един пример. Разбира се – най-важно е намерението зад тези думи – в зависимост от него, те могат да прозвучат по различен начин. Ако намерението все пак е обвинение и желание да накараме другия да промени избора или решението си – каквото и да кажем, това намерение ще прозира през думите. Ако намерението е да останем в диалог и да разберем отсрещния човек, както и той нашето притеснение, тогава вратите са отворени. Да дадем своята обратна връзка и да останем отворени за диалог – това е друг аспект, който прави обратната връзка ефективна – да има пространство за другия човек да бъде там, където е, вместо просто да отсечем и да заключим, че ще се случи това, което ние искаме или кажем. Важно е да се запитаме каква е целта на обратната връзка? Защо я даваме? Какво очакваме? Ако е за да си промени поведението другия човек – това е целта на традиционната обратна връзка, която си даваме непрекъснато и заради която имаме проблеми с обратната връзка – никой не иска да я дава или получава. Ако е за да създадем връзка и доверие, през които заедно с другия човек да стигнем до решение дали е нужна промяна или не и каква да е тя – това е различен вид обратна връзка. Ако сме отворени да чуем другия, може промяна да се случи в нас. В дадения пример, може играчът да убеди треньора си в огромната важност на уговорката с ортодонта.

Важно е да се запитаме – Каква е целта на обратната връзка? Защо даваме обратна връзка? Целта на традиционната обратна връзка е да създаде промяна в поведението. Ние даваме обратна връзка и работата на другия човек е да си промени поведението. Сега говорим за обратна връзка, чиято цел е да създаде достатъчно връзка, разбиране и доверие, така че двете страни да могат заедно да решат дали има пространство за промяна и каква промяна може да се случи. Това е съвсем различна парадигма.

Друг аспект на обратната връзка е къде е източникът на авторитет. В традиционната обратна връзка той е във фасилитатора, коучът, шефът, учителя – който има власт, а в обратната връзка, за която говорим, източникът на авторитет е споделен между двамата.

Трети елемент е Какъв е резултатът? В обратната връзка, за която говорим, заради споделената власт в диалога и търсенето на решение, резултатът не може да е предварително ясен и възниква от диалога и взаимното разбиране.

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •