Друга причина, поради която можем да спестим обратна връзка е, ако не можем (нямаме смелост) да чуем какво ще ни кажат обратно (защото би могло да предизвика реакция в нас или да ни е страх).

 

Ако в себе си имаме такова притеснение, можем отново да се обърнем към намерението си и да се свържем с истинската причина за даването на обратна връзка. Ако нашето намерение за обратната връзка е наистина да допринесем за развитието на този човек и за функционирането на цялото по-добре, тогава част от подготовката ни за разговора е да бъдем способни да чуем другия човек и да приемем чутото с емпатия (емпатия към нас, емпатия към него). Когато имаме такова притеснение – че няма да можем да чуем какво ще ни кажат обратно (обратната връзка към нас) – може би имаме нужда от малко повече подготовка, така че да се подготвим, ако дойде обратна връзка към нас, да я приемем като подарък.

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •