Какво прави даването на обратна връзка толкова трудно?

И какво можем да направим, за да го направим по-лесно и по-ефективно?

Какви са предизвикателствата? Какви са препятствията? А какво би направило даването на обратна връзка възможно и леко? И трети въпрос – Как бихме могли да направим обратната си връзка към някой полезна за самия него?

Всичко това изисква промяна, трансформация – това е промяна в парадигмата – от това да виждаме ОВ като нещо неприятно и гадно до това да го видим като подарък и принос, като нещо, което предлагаме на някой друг в подкрепа на неговия собствен растеж, учене, развитие и способност да функционира по начин, който му помага – и на него, и на хората около него.

Помислете за момент, в който сте имали да дадете обратна връзка на някого и сте го спестили. Помислете какво точно ви спря да дадете обратната връзка? Какви бяха препятствията на пътя? Ако обратната връзка е подарък – възможност за учене, израстване, адаптиране и по-добра работа заедно, защо тогава го спестяваме? Без обратна връзка, единственият начин, който остава за всеки един от нас да учи е нашето собствено вътрешно преживяване и опит, но това често не е достатъчно.

Свържете се с причината, довела до това да не дадете обратна връзка. Свържете се и с чувствата и нуждите си, свързани с тази причина. Защото чрез осъзнаването на това кои са тези нужди, можем да се научим да избираме стратегии, които да направят даването на обратна връзка по-лесно.

Възможна причина 1

Основна пречка за даване на обратна връзка и чуване на обратна връзка е, ако самата обратна връзка (която в същината си е просто парче информация) действително в нас не е просто информация, а критика, обвинение или осъждане към другия човек.

Когато вътрешно усещаме, че в нас бушуват емоции, че обвиняваме другия човек, то съвсем интуитивно знаем, че той ще реагира със защита, съпротива и/или затваряне на това, което искаме да му кажем.

В тези случаи можем дълго да отлагаме разговора или пък въобще да не го проведем.

Какво можем да направим в такива случаи? Какво би направило даването на обратна връзка възможно и леко?

 1. Първо можем да поработим вътрешно със себе си. Можем да се свържем нашите чувства и неудовлетворени потребности, които ни водят към тази критика спрямо другия човек. Безсмислено е да се обвиняваме, затова, че имаме обвинения към него. Тези обвинения ни казват нещо – за нас самите и за нашите нужди.
 2. Можем да дадем емпатия сами на себе си или да се обърнем към някой друг, когото да помолим за такава.
 3. Можем да поемем пълна отговорност за собствените си чувства и нужди и да освободим другия човек от отговорност за тях.
 4. Можем да направим практика по Трансформиране на осъждане и образи на врагове – описана тук
 5. Можем да проверим дали сме готови с отворено съзнание и любопитство да говорим с него, да започнем диалог, в който основен приоритет да е възстановяване и запазване качеството на връзката, отколкото промяна в поведението
 6. Можем да останем с намерението за свързване и да проверим дали в нас е останала още горчивина и критика спрямо другия – ако е – нужно е да повторим точки 1-4 до усещане за разтоварване и облекчение от обвиненията.
 7. Когато усетим, че обвиненията вече са се разтворили, можем да проверим готовността си за разговор с другия човек и даване на обратна връзка.

Следва продължение

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •