Силата на обратната връзка – Учителят като връзка между детето и родителя

Тази част от работата на Учителя – общуването с родителите,  често се подценява, а тя е изключително важна, тъй като влияе пряко върху детето и неговите състояния, а оттам – и върху учебните процеси, груповата динамика и взаимодействия – взаимодействията в групата и общата атмосфера на пространството. Тук има едно златно правило – ако родителят е спокоен и детето е спокоѝно и атмосферата е спокойна. И за добро или лошо, нека не го окачествяваме, Учителят, със своето отношение и качество на обратна връзка, има голяма роля за спокойствието на родителя. Не бих искала да казвам че изцяло от нас зависи, тъй като би било преувеличение, а и обобщение, но все пак до голяма степен имаме главно участие. Ето защо виждам комуникацията с родителите като особено важна част от ролята на Учителя, коато обаче изисква съвсем друг тип знания и умения. Тук ще изложа една част от тяхх – от тези, които се оформиха с моята практика, надеждата всеки да си вземе, каквото му се стори полезно за него. Настоящата глава е като наръчник. В нея ще дам някои абсолютно базови насоки и основополагащи принципи за работа с родители. Смея да твърдя, от личен опит и от наблюдения върху чужд опит, че спазвайки долоизложените принципи, всеки Учител може да има една прекрасна, полезна, ефективна, ефективна, успешна и удовлетворяваща и двете страни комуникация с родителите, в която те са един партньор по пътя на израстване на детето.

 1. Приемане, разбиране, неосъждане
 2. Изслушване – активно слушане
 3. Конфиденциалност
Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •