Учителят през 21 век

Вярвам, че имаме нужда от нова дефиниция на това какво е учителят днес, какво означава да бъдеш учител. То е нужно, защото, сравнявайки света днес с този отпреди дори само 20 години, виждаме колко неща са се променили – светът, животът и – особено сферата на информацията и достъпа до знанията. И днес, когато вече този достъп е максимално улесен, ролята на учителя не би могла да остане същата, както отпреди 20-30-50 години, когато той е бил преносител на знанието. Днес всички, включително децата, стигаме до информацията много бързо. Нужно ни е предефиниране, нужна ни е нова формулировка, а преди всичко ни е нужно ново съдържание, с което да изпълним със смисъл и значение тази дума: учител. И макар че, така да се каже, „предаването на знания“ отпада като основна роля, пред учителя днес стоят много повече задачи, отколкото в който и да било друг момент.

Тук се опитвам да дам едно ново определение за това какво значи учител в днешно време, той не е просто преносител и предавател на знание, а човек, който придружава детето в неговия път на развитие, споделяйки с него качествено знание и умения и инструменти, които биха му били в полза.

Едно кратко описание на Учителя днес – с всичките роли, задачи и отговорности, които това призвание започва да носи в новото време.

 1. Учителят като автентично човешко същество
 2. УЧителят като преподавател – като предаващ натрупани опит и знания
 3. Учителят като творец и създател
 4. Учителят като фасилитатор
 5. Учителят като психолог
 6. УЧителят като медиатор
 7. Учителят като ментор
 8. Учителят като партньор и консултант

УЧИТЕЛЯТ КАТО ПАРТНьОР, КОНСУЛТАНТ и КОМУНИКАТОР (РАБОТА С РОДИТЕЛИ)

Силата на обратната връзка – Учителят като връзка между детето и родителя Тази част от работата на Учителя – общуването с родителите,  често се подценява, а тя е изключително важна, тъй като влияе пряко върху детето и неговите състояния, а оттам - и върху учебните процеси, груповата динамика и взаимодействия [...]

УЧИТЕЛЯТ КАТО МЕНТОР

 /ПОДКРЕПЯНЕ/ Детството не е просто период и процес, в който човек учи. Детството е процес, в който човек израства. Той е пълен с непознати неща, преживявания, предизвикателства, трудности, взаимоотношения, случки, емоции, страхове, начинания, провали, успехи, въпроси – но въпроси, не от онези, с които са пълни учебниците, въпроси, от онези, [...]

УЧИТЕЛЯТ КАТО МЕДИАТОР

 /РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ/ Всеки, който е бил учител дори и само за един ден, знае, че в учебното пространство ежедневно възникват малки и големи конфликти. Учителят трябва безпристранстно да отвори  и създаде пространство – място и време, в което те да могат спокойно да бъдат разгледани. На учителите винаги се [...]

УЧИТЕЛЯТ КАТО ПСИХОЛОГ

  Ролята на психологията като наука се явява в това да наблюдава, изследва и опитва да обясни човешкото поведение, скритите подбуди и импулси, които стават причина за дадени действия, реакции. В известен смисъл, Учителят днес се изправя пред същата задача. Децата прекарват много време в учебното пространство. Те буквално израстват [...]

УЧИТЕЛЯТ КАТО ФАСИЛИТАТОР

(УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ПРОСТРАНСТВО) (или за така наречената „дисциплина в класната стая“) Управление на учебното пространство е друга формулировка на т.нар „дисциплина в класната стая“. Но не само думите са нови – и смисълът е нов. Налага се нов израз, нова фраза, защото старата вече е някак извън времето и [...]

УЧИТЕЛЯТ КАТО ТВОРЕЦ /ТВОРЧЕСТВО И СЪЗДАВАНЕ/

Ако някой ми каже, че съществуват седем или осем изкуства, аз ще възразя – съществува още едно – много голямо /като оставим настрана кулинарнотоJ/ - и това е учителското изкуство. Изкуството да бъдеш учител. Това наистина е изкуство, защото Учителят съвсем не само просто преподава. Учителят създава. Той е творец. [...]

УЧИТЕЛЯТ КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ /ПРЕПОДАВАНЕ/ 

Учителят като преподавател се изправя пред множество предизвикателни задачи. Днес преподаването вече не е същото и това го виждаме, усещаме и осъзнаваме всички. Въпросът пред нас, учителите, застава такъв – Какво правим в новото положение и как продължаваме да вършим работата и ефективно – независимо в какво училище сме, кой [...]

УЧИТЕЛЯТ КАТО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО / ЛИЧНОСТ/

Тази част ни кара да си спомним, че преди всичко - преди ролята на учител, а и всяка една друга, сме преди всичко хора. Тази отговорност и задача е някак толкова логична, че чак може да предизвика лека спонтанна усмивка. Истината е, че понякога забравяме това. Особено ние, учителите, залисани [...]

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •