Нека да поговорим за минутка за “толерантността”.

Има много хора, около които аз просто не понасям да бъда. И те са моите най-добри учители. Те ме учат на това какво се случва в мен, което ме затруднява да видя тяхната човечност и божествена енергия. Аз искам да се уча от всичко, което ми пречи да се свържа с тази енергия. За щастие, има много хора, които не могат да понасям – това означава, че имам много възможности за учене. Упражнявам се. Питам се: “Какво прави този човек, което стимулира осъдителност в мен?”

Маршал Розенберг (“Преодоляване на болката между нас”)

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •