Това са препятствия в комуникацията ни, спънки, трудности по пътя за свързването ни един с друг.

Те са четири начина за отдалечаване един от друг.

Всеки един от тях е трагично изразяване на незадоволена потребност на човека, който ги използва.

 

Пречка Значение Поведение/Пример Форма
ДИАГНОЗИ
Кое какъв е.
Осъждане, етикиране, критикуване „Ти си мързелив и се интересуваш единствено и само от себе си!“ Ти си ____________.
ОТРИЧАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
Кой е виновен?
Отричане на избор, обвиняване „Трябва да направя това, което казва шефът!“ Ти трябва да _________.
ИЗИСКВАНЕ
Кой има власт?
Внушава заплаха от наказание „Вземи този документ до 5 часа! (или ще бъдеш освободен)“ Направи _______ или ….!
ЗАСЛУЖАВАНЕ
Кой какво заслужава?
Свързва поведение с наказание и/или награда „Ако не го свършиш, по-добре не идвай утре!“ Ако _________, то тогава ______

 

Упражнение:

 1. Напишете поне по един пример от всяка една категория, който сте чули напоследък.
 2. Напишете как се чувствате сега в отговор на всеки пример. Свържете своето чувство с нуждите, които стоят зад него.
 3. Направете емпатично предположение за това какво би могъл да е чувствал и от какво се е нуждаел човекът, който е казал тези неща.

 

Пример:

 1. Ти си мързелив и ти пука само за себе си!!
 2. Чувствам се тъжен и фрустриран, защото имам нужда да бъда видян като човек, който го е грижа.
 3. Раздразнен си, защото за теб е много важно сътрудничеството?

 

 

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •