Във всеки един момент, когато разговаряме с някого или чуем трудно за нас съобщение, ние имаме избор как да го приемем вътре в себе си:

 

 

 1. Осъдително отношение навън (Към другите) – да обвиним или критикуваме другите
 • Това е твоя вина!
 • Ти си…!
 • Ти трябва/трябваше…!

Това е Гласът на Гнева.

 1. Осъдителни отношение навътре (към себе си) – да обвиним и критикуваме себе си
 • Това е моя вина.
 • Аз съм…!
 • Аз трябваше….

Това е Гласът на Срама, Вината и Депресията.

 1. Състрадателно отношение навътре – да се свържем с нашето вътрешно преживяване – с чувствата и нуждите вътре в нас
 • Чувствам се…
 • …защото имам нужда/ценя…

Това е Гласът на Eмпатията към нас самите.

 1. Състрадателно отношение навън – да се свържем с чувствата и нуждите на другия човек
 • Чувстваш се…
 • …защото имаш нужда/цениш…

Това е Гласът на Емпатията към другия човек.

Кой ще изберем във всеки един момент зависи от нас и съзнателното ни присъствие в мига.

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •