Ето четири различни начина, по които можете да предложите обратна връзка, последвани от четири начина, по които можете да чуете всяка обратна връзка (и всяко съобщение):

 1. Фокус върху: Какво не е правилно? Какво не е наред? Какво е грешно? – Това е подходът на Разрушителна критика: унизителна, депресивна, наказателна с намерение да събори човек.
 2. Фокус върху: Какво е правилно? – Това е подходът на Конструктивна критика: навременна, симпатична, подкрепяща, изрична, поучителна, решаване на проблеми, с намерение да изгради човека.
 3. Фокус върху: Обратна връзка чрез демонстрация – демонстрираме това, което прогнозираме, че може да бъде по-добра алтернатива за посрещане на нуждите – правим това като молба към другия човек да обмисли тази възможност. Вместо да казваме това, което не ни харесва или ни харесва, ние самите въплъщаваме обратната връзка и показваме на другия човек това, което сме забелязали и демонстрираме алтернативата. Това има способността да създаде дълбоко чувство за безопасност, тъй като лицето, което предоставя обратната връзка, демонстрира уязвимост като се държи по начин, който си представя, че би задоволил повече потребности.
 4. Фокус върху: Какво можем да научим заедно чрез диалог за случилото се – Това е подходът на Деконструктивна обратна връзка: В този подход ние ставаме изследователи, ориентирани към значенията, които ние приписваме и отворени да ги променяме, когато открием нови предимства или информация. (Кеган и Лахи). Централното намерение е нито да се разруши, нито да се изгради, а да се разглоби. Обект на внимание не е другата, а нашата собствена оценка или осъждане.

И, разбира се, ние винаги имаме четири избора за това как да приемем една обратна връзка, независимо в какъв стил и начин на изразяване тя ни е предложена:

 1. Критика навън: Обвиняваме и критикуваме човека, който ни дава обратната връзка
 2. Критика навътре: Обвиняваме и критикуваме себе си
 3. Внимание към себе си: Свързваме се със собствените си чувства и нужди
 4. Внимание към другия: Свързваме се с чувствата и нуждите на другия

Автор: Джим и Джори Мански

 

 

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •