Чувствата – са нашият компас.

Нашата навигация, ориентир във вътрешния ни свят.

Нашите посредници към потребностите ни – онова, което е важно за нас и задвижва действията ни.

Важна стъпка в ненасилствения подход към себе си и ненасилствената комуникация е да проверим как се чувстваме и да сме наясно с нашите чувства.

Това често се оказва трудно поради факта, че, растейки, не сме обогатили езика си с много думи, които означават “чувства”. И е нужно да ги научим. Това е малко усилие на фона на голямото облекчение, а и освобождение и по-добра връзка със себе си, които получаваме в замяна, когато успяваме да разпознаем и назовем как наистина се чувстваме. Тази синхронизация, това разбиране за вътрешното ни състояние ни дава голяма информация, сила и вътрешна връзка.

Има и още нещо.

Нужно е да отучим някои неща – някои думи, които сме свързали с “чувства”, но това всъщност не са чувства, а мисли. Предаден, измамен, изоставен, игнориран – сигурно сте чували или казвали “Чувствам се предаден.”, “Чувствам се игнориран.” Това не са чувства. Това са наши мисли. Чувствата може да са “наранен, тъжен, самотен, разочарован, депресиран, разстроен, фрустриран, разгневен, ядосан”, защото си мислим, че сме “предадени, изоставени, измамени, игнорирани” и т.н.

КРАТЪК СПИСЪК

Чувства, които може да изпитваме, когато нуждите ни са удовлетворени

Обнадежден

Окуражен

Благодарен

Весел

Отпочинал

Очарован

Доволен

Ентусиазиран

Развеселен

Развълнуван

Разтоварен

Трогнат

Спокоен

Вдъхновен

Възхитен

Горд

Енергичен

Радостен

Заинтригуван

Любопитен

Облекчен

Щастлив

 

Чувства, които може да изпитваме, когато нуждите ни не са удовлетворени

Нервен

Напрегнат

Недоверчив

Нетърпелив

Нерешителен

Безпомощен

Вбесен

Ядосан

Разгневен

Напрегнат

Тъжен

Объркан

Отвратен

Грохнал

Уморен

Подозрителен

Притеснен

Недоволен

Нещастен

Несигурен

Обезсърчен

Възмутен

Огорчен

Огорчен

Загрижен

Притеснен

Претоварен

Засрамен

Разочарован

Разстроен

Наранен

Затруднен

Изморен

Самотен

Изтощен

Тъжен

Безразличен

Уплашен

Смутен

Виновен

 

ПО-ДЪЛЪГ СПИСЪК

Как се чувствам, когато нуждите ми са удовлетворени:

 


Безгрижен

Благодарен

В безопасност

Ведър

Весел

Вдъхновен

Влюбен

Волен

Възторжен

Възхитен

Възбуден

Горд

Дружелюбен

Доволен

Енергичен

Ентусиазиран

Жизнерадостен

Завладян

Задоволен

Заинтересован

Заинтригуван

Запленен

Заслепен

Изумен

Изненадан

Ликуващ

Любопитен

Мирен

Нащрек

Невъзмутим

Нежен

Нетърпелив

Обчекчен

Обнадежден

Оживен

Окуражен

Оптимистичен

Отдъхнал

Отморен

Отпочинал

Очакващ

Очарован

Пламенен

Погълнат

Поразен

Привързан

Радостен

Развеселен

Развълнуван

Разгорещен

Разнежен

Разтоварен

Разчувстван

Свободен

Слисан

Смаян

Смел

Спокоен

Страстен

Съживен

Стъписан

Топъл

Трогнат

Тържествуващ

Увлечен

Удивен

Уравновесен

щастлив

 

Как се чувствам, когато нуждите ми не са удовлетворени:

 

Апатичен

Бдителен

Безпомощен

Безразличен

Безутешен

Безучастен

Болезнено

Вбесен

Виновен

Впеценен

Възмутен

Гневен

Грохнал

Жаден

Загрижен

Засрамен

Затруднен

Изморен

Измъчен

Изненадан

Изтощен

Летаргичен

Мрачен

Мъчително

Напрегнат

Негодуващ

Недоверчив

Недоволен

Нервен

Нерешителен

Несигурен

Неспокоен

Нетърпелив

Нещастен

Обезсърчен

Объркан

Озадачен

Огорчен

Опечален

Опасяващ се

Отпаднал

Отвратен

Отегчен

Охладнял

Паникьосан

Песимистичен

Подозрителен

Притеснен

Притъпен

Равнодушен

Разбит

Разгневен

Раздразнен

Разочарован

Разстроен

Разярен

Самотен

Скептичен

Скърбящ

Скучаещ

Слисан

Смутен

Стъписан

Сънлив

Тъжен

Ужасен

Уплашен

Ядосан

Яростен


 

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •