Създаване на среда на сигурност и доверие

От какво се нуждаят и какво искат учителите и учениците? Учениците, с които често си говорим, ни казват, че учителите не ги слушат и че всичко, което учителите искат е учениците да бъдат тихи и да върнат домашната си работа навреме. Накратко, това, което учениците казват, че искат най-много е учителите и другите възрастни да [...]

16 ноември, 2018|Uncategorized|0 коментара

УЧИТЕЛЯТ КАТО ПАРТНьОР, КОНСУЛТАНТ и КОМУНИКАТОР (РАБОТА С РОДИТЕЛИ)

Силата на обратната връзка – Учителят като връзка между детето и родителя Тази част от работата на Учителя – общуването с родителите,  често се подценява, а тя е изключително важна, тъй като влияе пряко върху детето и неговите състояния, а оттам - и върху учебните процеси, груповата динамика и взаимодействия - взаимодействията в групата и [...]

16 ноември, 2018|Uncategorized|0 коментара

УЧИТЕЛЯТ КАТО МЕНТОР

 /ПОДКРЕПЯНЕ/ Детството не е просто период и процес, в който човек учи. Детството е процес, в който човек израства. Той е пълен с непознати неща, преживявания, предизвикателства, трудности, взаимоотношения, случки, емоции, страхове, начинания, провали, успехи, въпроси – но въпроси, не от онези, с които са пълни учебниците, въпроси, от онези, с които е пълен животът [...]

16 ноември, 2018|Uncategorized|0 коментара

УЧИТЕЛЯТ КАТО МЕДИАТОР

 /РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ/ Всеки, който е бил учител дори и само за един ден, знае, че в учебното пространство ежедневно възникват малки и големи конфликти. Учителят трябва безпристранстно да отвори  и създаде пространство – място и време, в което те да могат спокойно да бъдат разгледани. На учителите винаги се налага да разрешават конфликти. Новата [...]

16 ноември, 2018|Uncategorized|0 коментара

УЧИТЕЛЯТ КАТО ПСИХОЛОГ

  Ролята на психологията като наука се явява в това да наблюдава, изследва и опитва да обясни човешкото поведение, скритите подбуди и импулси, които стават причина за дадени действия, реакции. В известен смисъл, Учителят днес се изправя пред същата задача. Децата прекарват много време в учебното пространство. Те буквално израстват там пред очите ни. То [...]

16 ноември, 2018|Uncategorized|0 коментара

УЧИТЕЛЯТ КАТО ФАСИЛИТАТОР

(УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ПРОСТРАНСТВО) (или за така наречената „дисциплина в класната стая“) Управление на учебното пространство е друга формулировка на т.нар „дисциплина в класната стая“. Но не само думите са нови – и смисълът е нов. Налага се нов израз, нова фраза, защото старата вече е някак извън времето и контекста, вече несъотносима и нерелевантна [...]

16 ноември, 2018|Uncategorized|0 коментара

УЧИТЕЛЯТ КАТО ТВОРЕЦ /ТВОРЧЕСТВО И СЪЗДАВАНЕ/

Ако някой ми каже, че съществуват седем или осем изкуства, аз ще възразя – съществува още едно – много голямо /като оставим настрана кулинарнотоJ/ - и това е учителското изкуство. Изкуството да бъдеш учител. Това наистина е изкуство, защото Учителят съвсем не само просто преподава. Учителят създава. Той е творец. Той комбинира всички останали изкуства [...]

15 ноември, 2018|Uncategorized|0 коментара

УЧИТЕЛЯТ КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ /ПРЕПОДАВАНЕ/ 

Учителят като преподавател се изправя пред множество предизвикателни задачи. Днес преподаването вече не е същото и това го виждаме, усещаме и осъзнаваме всички. Въпросът пред нас, учителите, застава такъв – Какво правим в новото положение и как продължаваме да вършим работата и ефективно – независимо в какво училище сме, кой образователен модел се намираме, коя [...]

15 ноември, 2018|Uncategorized|0 коментара

УЧИТЕЛЯТ КАТО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО / ЛИЧНОСТ/

Тази част ни кара да си спомним, че преди всичко - преди ролята на учител, а и всяка една друга, сме преди всичко хора. Тази отговорност и задача е някак толкова логична, че чак може да предизвика лека спонтанна усмивка. Истината е, че понякога забравяме това. Особено ние, учителите, залисани в своето призвание и фокусирани [...]

15 ноември, 2018|Uncategorized|0 коментара

Какво ще стане, ако птица отиде в училище по летене?

Автор: Дейв Солей Училище: Съдбъри в Атланта Всички знаем как птиците се учат да летят. Майката и бащата хранят своите мънички и се грижат за тях, докато те се развият достатъчно, за да ги бутнат от гнездото. Птиците летят по природа и откриват своите криле в пространството между гнездото и земята. Но какво ще стане, [...]

14 ноември, 2018|Uncategorized|0 коментара