Какви емоции изпитват децата днес в училище? Как това повлиява на ученето им?

Какви емоции изпитват децата днес в училище? Как това повлиява на ученето им? Дали са радост, въодушевление, ентусиазъм, желание, нетърпение, възхищение, вълнение Или са страх, безпокойство, тревожност, притеснение. Също – срам, вина, тъга, унижение, самота, раздразнение, разочарование (от себе си, от другите, от света), гняв, ярост... Как това повлиява на ученето им? Дали го насърчава, [...]