Митко, който се усмихваше на звездите

Кой съм аз? Каква е моята уникалност, автентичност? Защо съм тук? Как да проявя своята уникалност и автентичност? Как да бъда себе си? Как да слушам себе си и да остана свързан със себе си? Какво ме прави щастлив? Какво ми доставя удоволствие да правя? Как да отстоя себе си пред другите? Това са само [...]

“Мими и Макс”

Един от първите, най-старите начини за предаване на ценности и мъдрости на човешкото общество е чрез разказването на истории. За децата историите, заедно с играта и преживяванията, са най-преките пътища до техните сърца и умове. Когато искаме да предадем (не да наложим, а да предадем) някакви ценности - един от най-мощните начини е чрез разказването [...]