Четирите вида ВЛАСТ

Тъй като много от нас ежедневно стават свидетели на това как властта се използва по много принудителни, злоупотребяващи и насилствени начини, естествената реакция е да се настроим срещу нея.  Затова в нашето общество в момента думата ВЛАСТ и значението й предизвикват или ентусиазъм (за тези, които искат да я притежават, за да я използват като [...]

10 стъпки към мира

10 неща, които можем да направим, за да допринесем за вътрешния, междуличностния и организационния мир Тези стъпки за ненасилствена комуникация могат да ни помогнат да изразим как сме или да съчувстваме на другите за това те как са:     Прекарваме малко време всеки ден, като тихо размишляваме как бихме искали да се отнасяме към [...]

Сравняването с другите

 Сравненията са вид оценка/оценяване. Те са форма на насилие - вътрешно, когато сами се сравняваме с другите, и външно - когато отвън ни сравняват (което се случва през 12-те години училищен живот) Винаги изглежда, че има някой, който изглежда по-добре или е по-интелигентен или по-просветен от нас. По същия начин изглежда има безкрайно количество хора, [...]

Емпатия в мълчанието

Случвало ли ви се е да водите разговор с някого и той внезапно да млъкне? Особено, ако самият разговор е натоварен или предизвикателен, това може да извика най-различни чувства в нас - притеснение, гняв, раздразнение, както и различни нужди/потребности биха могли да стоят зад тези наши чувства - свързване, подкрепа, доверие, безопасност и други. Често [...]

Преминаване от “власт НАД” децата към “власт С” децата

Преминаване от "власт НАД" децата към "власт С" децата (от взаимоотношения, основани на "доминация и подчинение" към взаимоотношения, основани на "сътрудничество и споделена власт", бел.прев.) „Представете си свят, в който недоверието, доминацията, подчинението и злоупотребите с власт не съществуват, защото децата никога не са ги преживявали/изпитвали.“ Teresa Graham Brett, Parenting for Social Change Когато разгледаме [...]

Събуждане от транса на недостатъчност/недостойнство (unworthiness) -вярването, че сме недостатъчни, недостойни (че не струваме)

Интервю на Тами Симон (Tami Simon) от Sounds True с Тара Брач (Tara Brach), автор на книгата Радикално приемане (Radical Acceptance) и True Refuge: Finding Peace and Freedom in Your Own Awakened Heart   Тами: Какво се случваше вътре във вас, което ви доведе до тази идея, тази нужда от радикално самоприемане? Тара: Осъзнах, че най-дълбокото ми страдание бе усещането, [...]

Какво е сянката?

Какво е сянката? (едно разглеждане в духа на ненасилствения подход към живота, света, себе си и другите)   Кои части от себе си (нас самите) или от другите са ни трудни за разбиране, приемане или дори забелязване? Защо осъждаме, ненавиждаме, мразим, отричаме, съдим, обвиняваме или се срамуваме около определени нужди, чувства и части от себе [...]

КАКВО ОЗНАЧАВА “НАБЛЮДЕНИЕ” в Ненасилствената комуникация?

“Ненасилствената комуникация не налага да останем напълно обективни и да се въздържаме от оценки. Единствено изисква да правим разграничение между нашите наблюдения и оценки. Това е общуване, което не използва статични обобщения; вместо това оценките трябва да се основават на наблюдения, специфични за времето и контекста.” — Маршал Розенберг, създател на Ненасилствената комуникация Това съвсем [...]

Наблюдаване на себе си

Наблюдението без осъждане е висша форма на приемане и осъзнаване. Когато го правим спрямо себе си и вътрешния си свят - мисли, чувства, нужди, избори, реакции, то ни помага да разберем повече неща за себе си, да се опознаем и да се разбираме по-ясно.   „Трябва да започнем със себе си, преди да разберем каква [...]

Наблюдение на реалността

Колко често виждаме нещо и след това си измисляме цяла история за него? Майка ми беше известна с това. Шофираме по пътя и тя вижда жена, която прави нещо – наистина каквото и да било, и майка ми измисля цяла история за тази жена и нейния живот. Всички ние правим това през целия ден. Това [...]