Крехки основи – нуждите на децата

Въпросът за развитийните потребности на децата (потребностите, нужни за здравословното развитие) не е нито абстрактен, нито сантиментален, а извънредно практичен и належащ. Макар често да определяме детството като период на формиране на личността, обществените норми издават колко слабо го уважаваме и ценим формиращата му функция. Изследванията показват вън от всякакво съмнение, че ранният опит формира [...]