Прекомерната консумация и използване на ресурси – насилие към планетата

Един от принципите за ненасилствен начин на живот е да взимаме само толкова и тогава, колкото и както не е в ущърб или вреда на някого. Днешният начин на живот на западните общества изисква изключително много ресурси от планетата - поради прекомерно консуматорство и потребление. Хората искаме да имаме - най-новото, по много. Това е [...]