Едно дете никога не е “напреднало” или “изоставащо”

 Система, която е проектирана да обозначава детето като „напреднало“ или „изостанало“, не е система, която е създадена с оглед на най-добрия интерес и познания за децата и човешката природа и процес на учене. Всички деца са уникални личности с любопитни и креативни умове. Всеки е напълно способен да научи точно това, от което се нуждае, [...]

Митко, който се усмихваше на звездите

Кой съм аз? Каква е моята уникалност, автентичност? Защо съм тук? Как да проявя своята уникалност и автентичност? Как да бъда себе си? Как да слушам себе си и да остана свързан със себе си? Какво ме прави щастлив? Какво ми доставя удоволствие да правя? Как да отстоя себе си пред другите? Това са само [...]

“Мими и Макс”

Един от първите, най-старите начини за предаване на ценности и мъдрости на човешкото общество е чрез разказването на истории. За децата историите, заедно с играта и преживяванията, са най-преките пътища до техните сърца и умове. Когато искаме да предадем (не да наложим, а да предадем) някакви ценности - един от най-мощните начини е чрез разказването [...]

Медиацията – ненасилствена реакция към конфликтите и разделението

Прави ли ви впечатление? Светът потъва в разделение.   Това е точно как функционира настоящия модел на функциониране на обществата, който доминира. Авторитарен, изискващ, налагащ се. Разделя хората - възрастни и деца, мъже и жени, черни - бели, религиозни-нерелигиозни, християни-мюсюлмани, православни-католици-протестанти, богати - бедни, хетеросексуални-хомосексуални, различни етноси, а в последните години - подкрепящи мерки срещу [...]

Какво можем да правим като възрастни около деца?

Няколко са нещата, които като учители и родители - като възрастни -  можем да направим, за да подпомогнем развиването на нагласа и съзнание в децата за ненасилствени отношения и взаимодействия, за подходи, търсещи решения, които отговарят на всички нужди. 1. Нашето собствено развитие Често ние сме по-насочени към това какво може да направят другите, какво [...]

Начини за създаване на сигурност и доверие в учебното пространство

Без съмнение, средата на емоционална безопасност и доверие в едно учебно пространство е основата за учене.  Тъй като без усещане за сигурност и доверие, няма как да се осъществи процесът, наречен "учене", (той изисква спокойно и релаксирано състояние на мозъка - състояние, в което той може да възприема, обработва, свързва, съхранява и запаметява нова информация [...]

Една наистина подкрепяща реакция при предизвикателни моменти

"Когато ученик хвърли нещо, удари друго дете или крещи на учителя, започвам с фразата: "Обзалагам се, че е много неприятно да изгубиш контрол." Те винаги казват, че чувството е ужасно. Тогава питам "Можем ли да работим заедно по това как да предовратим такива случки отново?" В 100% от случаите отговорът им е "Да"."     [...]

Какви емоции изпитват децата днес в училище? Как това повлиява на ученето им?

Какви емоции изпитват децата днес в училище? Как това повлиява на ученето им? Дали са радост, въодушевление, ентусиазъм, желание, нетърпение, възхищение, вълнение Или са страх, безпокойство, тревожност, притеснение. Също – срам, вина, тъга, унижение, самота, раздразнение, разочарование (от себе си, от другите, от света), гняв, ярост... Как това повлиява на ученето им? Дали го насърчава, [...]

Учене без насилие – Безопасната класна стая – 1

Безопасната класна стая е тази, в която има безопасност. Безопасност има там, където няма насилие. Там, където има насилие - няма безопасност. Там, където няма насилие - има усещане за безопасност. Безопасността е базова човешка нужда и базова предпоставка за случване на всякакви процеси, в това число и учене, запомняне. Усещането за безопасност и сигурност [...]

Ненасилствено преподаване

За десетте години, откакто преподавам, около година и половина от които в няколко държавни училища, съм се срещала с десетки учители – такива, които работят в държавната образователна система, и жадуват да я променят. Убедена съм, че няма учител, който да не иска да използва различни формати и методи, да включва различно съдържание, интересно, съвременно [...]